Genveje


4,8 mio. fra Egmont Fonden til matematiktimernes outsidere4,8 mio. fra Egmont Fonden til matematiktimernes outsidere

03. september 2014

I enhver klasse er der børn, der har meget svært ved matematik – det er en kendt sag og bredt accepteret, at man ikke er til tal. Andre børn kan være ualmindeligt gode til tal! Dem taler vi ikke så meget om, selvom de heller ikke lærer det, de skal i matematik. Begge grupper har behov for en særlig indsats – og sådan en indsats, Tidlig Matematikindsats for Marginalgrupper, får et forskerteam nu 4,8 mio. af Egmont Fonden til at løfte videre ud i de danske skoler.

Af Anne Trap-Lind 

Colourbox

Der er gyldent håb forude for matematiktimernes outsidere. Egmont Fonden har netop bevilliget 4,8 mio. kr. til forskningsprojektet Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper 2014.

Forskningsprojektet (TMTM2014) er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Institut for Skole og Læring, og Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup. 

Forskningsprojektet Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper er unikt i sin tilgang til de skolebørn, det handler om. Dels mener forskerne ikke, at man er sådan én, der har vanskeligt ved matematik – de mener, at man er i matematikvanskeligheder, og at man i den forstand kan hjælpes ud over vanskelighederne med den rette undervisningsmetode. 

​Læs mere om projekt Tidlig Matematikindsats for Marginalgrupper, TMTM2014 

Dels retter den tidlige matematikindsats sig både mod de elever, der er svage i matematik og kæmper forgæves eller giver op over for tal – og mod de elever, der er meget stærke i matematik og dermed bliver overset og understimuleret i matematiktimerne og kan falde helt af på den. Forskernes præmis er således i sit udgangspunkt enkel: Alle børn har et matematisk potentiale, og det skal udvikles.

- TMTM er et fantastisk projekt, der er rodfæstet på læreruddannelsen. Dels udspringer det af et succesfuld praksisrettet efter-videreuddannelsesforløb og involverer nu en stor gruppe matematiklærere fra vores grunduddannelse. Dels er det fakultetets første større forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i et robust effektstudie. Og så favner TMTM både de skolebørn, der har svært ved matematik, og de der er så gode, at de ikke finder sig til rette med den almindelige undervisning – det er stærkt, og det har Egmont Fonden som en fremsynet fond nu valgt at støtte, siger rektor fra Metropol Stefan Hermann.

Matematik er mere end tal og de fire regnearter  
Den metode, som Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper har udviklet gennem en række solide og succesfulde undersøgelser ude i skolepraksis i løbet af de seneste fem år, bygger på fagligt anvendte beskrivelser af elever med særlige behov: matematikmestring, regnehuller, dyskalkuli og tilpasset læring. 

Udviklerne bag Tidlig Matematikindsats har på baggrund af de begreber udviklet en dansk model for en tidlig matematikindsats til elever i matematikvanskeligheder – og det er denne model, hvis videreudvikling og kvalificering støttes med 4,8 mio. fra Egmont Fonden.

Læs artiklerne i medierne 
Folkeskolen: 4,8 millioner kroner til tidlig matematikindsats og Tidlig indsats for fagligt svage og stærke i matematik
Politiken: Fond giver millioner til matematikoutsidere
Søndagsavisen: For mange børn kan ikke matematik - kan dit barn løse denne opgave? 

Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper har i løbet af forsøgs- og udviklingsperioden, hvor forskerteamet har arbejdet på folkeskolerne på Frederiksberg og på Kastrupgårdskolen, Susålandets skole, Strøbyskolen og Vallerødskolen vist et stort potentiale til at hæve elevernes faglige niveau, selvtillid og øget selvværd og dermed mod på læring.

”Børn er problemløsere af natur, og når de arbejder med problemer i matematik, der også indeholder faglig læsning, geometri og algebra fremmer det deres læring. En tidlig indsats kan afhjælpe elevernes regnehuller, inden de bliver til store matematikvanskeligheder med tal, siger projektleder og lektor på Metropol Pia Beck Tonnesen. 

Kontakt 
Lektor Pia Beck Tonnesen, lektor., cand.scient. i matematik på: på 2264 4631 og pito@phmetropol.dk, Professionshøjskolen Metropol
Lektor Lena Lindenskov Aarhus Universitet. på 2630 6681, lenali@edu.au..dk
Kommunikationschef Trine Beckett, Egmont Fonden på: 2628 4430 tbe@egmontfonden.dk