Genveje


Ny docent har høje ambitioner for erhvervsuddannelsesforskningNy docent har høje ambitioner for erhvervsuddannelsesforskning

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) knytter flere forskere til sine aktiviteter for at blive et videncenter for erhvervspædagogik og har ansat den erfarne forsker Peter Koudahl i nyoprettet docentstilling.

Af Camilla Mehlsen, journalist

Talent. It i erhvervsuddannelser. Praksisnær lærerkompetenceudvikling. Det er nogle af de temaer, som Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) tager fat på i nye forskningsprojekter i 2015. Med flere forskningsmidler i ryggen har NCE fået mulighed for at styrke sin position som videncenter for forskning i erhvervspædagogik og har ansat den første docent, Peter Koudahl. 

Peter Koudahl har arbejdet med forskning i erhvervsuddannelser, siden han i 2004 indleverede sin ph.d.-afhandling om ’Den gode erhvervsuddannelse’. Han har siden været ansat på Roskilde Universitet, DPU/Aarhus Universitet og senest Aalborg Universitet, og han er nu tiltrådt som docent ved NCE.Professionshøjskolernes professor

Docent er en ny stillingskategori og er på professionshøjskolerne, hvad en professorstilling er på et universitet. Når Metropol kan ansætte docenter, er det, fordi professionshøjskolerne har fået mulighed for at varetage forsknings- og udviklingsopgaver. Det skete med en lovændring i 2013, der afsatte midler til forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

- Peter Koudahl, hvad betyder det, at Nationalt Center for Erhvervspædagogik nu har fået en docent?
”Overordnet kan man sige, at de nyoprettede docentstillinger er en blåstempling af, at professionshøjskolerne også skal forske. Min opgave bliver at bygge et miljø op om forskning inden for erhvervsuddannelsesområdet på NCE. På erhvervsuddannelsesområdet har der længe været et udbredt ønske om at lave et miljø for forskning i erhvervsuddannelser, men det er aldrig rigtig lykkes at etablere et samlet miljø på universiteterne. Den mulighed har vi nu på NCE på grund af forskningsmidlerne.”

Læs mere om Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Videncenter med vokseværk

-Men det er vel ikke nyt at bedrive forskning i erhvervsuddannelser?
”Det er ikke, fordi der ikke har været forskning i erhvervsuddannelser, men forskningen har været spredt og ad hoc. Erhvervsuddannelsesområdet har manglet et videncenter med et stabilt og kontinuerligt fokus på forskning i erhvervsuddannelserne. Det er det, vi nu bygger op, bl.a. ved at NCE prioriterer forskningsopgaver højere og ansætter flere forskere. Jeg har for eksempel fået lov til at ansætte de to forskere Henrik Hersom og Peder Hjort-Madsen, der begge har en ph.d. inden for erhvervsuddannelsesområdet. I 2015 sætter NCE bl.a. fire forskningsprojekter i gang ud fra forskningsmidlerne. De handler om talent, organisering af EUX, brugen af it på erhvervsuddannelser og praksisnær lærerkompetenceudvikling.”

Erhvervsskolekonference

- Hvad kendetegner forskningen ved NCE? Hvordan er den anderledes fra universitetsforskning?
”Det særlige ved forskningen på professionshøjskolerne er, at den skal være praksisnær og anvendelig. Vi kan ikke gøre hvad som helst. Vi skal leve op til kravet om praksisnærhed, sådan som det er formuleret i OECD’s Frascati Manual. Forskningen skal være omsættelig og anvendelig; den skal kunne implementeres i praksis og have betydning for vores uddannelser. Det tiltaler mig meget at kunne være med til at gøre en forskel i praksis. Jeg vil gerne have ’jord under neglene’ og være med til at gøre noget. Det er der god mulighed for på NCE.”

Hvor presser det på med forskning i erhvervsuddannelser?
”Det kommer an på, hvem man spørger på erhvervsuddannelserne. Nogle vil mene, det vigtigste er at undersøge praktikpladserne. Hvis man spørger skolerne, er det, hvordan de skal håndtere reformerne, og hvordan de får kontinuitet og stabilitet ind i uddannelserne. Prognoserne tyder på, at der kommer færre – og ikke flere – elever ind på erhvervsuddannelserne.”

”Hvis man spørger eleverne, er det, hvordan uddannelserne bliver gjort så rummelige og fleksible, så man kan lære dér, hvor man er. Og hvis man spørger Ministeriet, er det at få flere til at søge en erhvervsuddannelse.”

Et udsnit af forskningsprojekterne på NCE

Talentforståelse i EUD
Projektet er en forundersøgelse af, hvordan forskellige talentforståelser påvirker didaktik og pædagogisk praksis inden for erhvervsuddannelserne.

Talentspotning og -udvikling
Professionshøjskolen Metropol indgår i et stort pædagogisk forsknings- og udviklingsprojekt, som har fokus på at styrke talentspotning og -udvikling inden for de tekniske erhvervsuddannelser og htx.

Problembaseret læring i EUX
Projektet er et forsøgsprojekt, der eksperimenterer med at anvende Problembaseret Læring (PBL) som grundlag for at skabe forbindelse mellem gymnasiale og erhvervsfaglige elementer i EUX-uddannelsen.

Undervisningsdifferentiering og it - en eksplorativ forundersøgelse
Formålet med forskningsprojektet er at kortlægge, hvordan erhvervsskolelærere bruger it som middel til undervisningsdifferentiering. Projektet er tilrettelagt som en forundersøgelse til fremtidige forskningsprojekter.

Pædagogisk Ledelse
Projektets formål er at udvikle og indsamle viden på 11 deltagende erhvervsskoler om, hvordan de praktiserer pædagogisk ledelse, især med henblik på pædagogiske forandringer i dagligdagen.

Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne
Videndeling og netværksdannelse er nøgleord i dette udviklingsprojekt, som understøtter og fortsat udvikler det etablerede forsker-praktikernetværk. Formålet er at styrke og kvalificere koblingen mellem forskning og udvikling af erhvervsuddannelserne.

Ikke blot et spørgsmål om EUD

Hvor mener du, det presser mest på med forskning?
”Hvis man spørger mig, så er den store udfordring at undersøge, hvordan man bevarer de gode sider ved erhvervsuddannelserne – fx fungerer erhvervsuddannelserne som vekseluddannelser, der leverer en toptunet arbejdskraft – samtidig med at vi nedbryder det skel, der er mellem gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Jeg vil gerne undersøge, hvordan man får lavet et 12-13-årigt skolesystem, som i højere grad tilgodeser erhvervsuddannelserne. I virkeligheden ligger nogle af problemerne uden for erhvervsuddannelserne, for hvis man vil trække flere elever fra de gymnasiale uddannelser, giver det ikke mening kun at kigge på erhvervsuddannelserne.”

Hvor er du og NCE om to år?
”Jeg håber, at NCE er blevet mere tydelig i omverden og bliver genkendt som nogle, der laver forskning af høj kvalitet. Vi skal være et sted, man søger hen for viden om erhvervsuddannelser og erhvervspædagogik. Jeg tror, vi vil have en del eksternt finansierede projekter og formaliserede samarbejder med universiteter. Inden for en årrække vil der ske en sammenkobling mellem universiteter og professionsuddannelser – man kan sige, at det er det sidste skridt i Lissabon-processen. Der kommer til at ske meget på den front, og den proces glæder jeg mig til at være med i.”

Kontakt docent Peter Koudahl