Genveje


Metropol garanterer feedback til de studerendeMetropol garanterer feedback til de studerende

Der skal følge mere end en karakter eller et ’bestået-stempel’ med, når studerende afleverer opgaver på Metropol. Som efterspurgt af de studerende lover Metropol nu feedback ved alle større skriftlige opgaver.

feedback fra underviserBåde de landsdækkende medier og regeringens Kvalitetsudvalget har de seneste måneder fokuseret på omfanget og karakteren af den feedback, de studerende modtager på landets professionshøjskoler. De studerendes har bl.a. luftet utilfredshed med, at de ikke modtager tilstrækkelig grundig respons på større skriftlige opgaver. 

Metropols uddannelser har i samarbejde med Studenterrådet arbejdet på en model for feedback til de studerende, og dette er nu mundet ud i, at Metropol garanterer, at de studerende på alle Metropols uddannelser fremover skal tilbydes feedback på alle større skriftlige opgaver.

”Helt grundlæggende vil vi gerne have, at vores studerende skal stå på tæer og blive gode sygeplejersker, lærere og socialrådgivere. Hvis de skal det, er det vigtigt, at de får feedback på de ting, de laver undervejs i studiet. Det styrker deres motivation for at lære, og deres viden om det, de skal arbejde med, bliver større”, siger Metropols rektor, Stefan Hermann til Politiken, og fortsætter:

”De studerende har gjort os opmærksomme på det, og de har været meget tydelige omkring, at det i mange sammenhænge er mere vigtigt for dem at få feedback end at få flere undervisningstimer", siger han.

Stor tilfredshed hos de studerende

Formanden for Studenterrådet på Metropol, David Grønbæk, hilser garantien velkommen:

"Vi er virkelig glade for, at skolens ledelse har lyttet til os. For hvis man ikke får en snak med sin vejleder om, hvordan man kan udvikle sig ud fra det arbejde, man har lavet, er det svært at blive bedre«, siger David Grønbæk.

Allerede i dag har Metropols uddannelse til ergoterapeut tilbud om feedback. Her har det imidlertid vist sig, at kun omkring 30 procent af de studerende benytter sig af muligheden. 

”Det skal langt mere end fordobles. Det er meningen, at de studerende føler sig forpligtede, stimulerede og meget velkomne til at modtage feedback”, siger Metropol-rektor Stefan Hermann. 

Garantien om feedback til de studerende støtter op om Metropols strategiske målsætning om stærkere studerende.

Samarbejde med Studenterrådet

Studenterrådet på Metropol inviterede i november alle ledere til en event, hvor de studerende efterlyste mere feedback undervejs i uddannelserne, ikke mindst ved prøver og eksamener. Det er blandt andet dette arbejde, der har mundet ud i den feedback-model Metropol nu implementerer.

feedbackBillede fra Studenterrådets event om feedback, Bistropol 14. december 2014
 
Beslutningen betyder, at alle grunduddannelser skal beskrive uddannelsens model for feedback og gøre den tilgængelig for de studerende. Beskrivelsen skal indeholde uddannelsens beslutninger om hvor, hvornår og med hvilket formål de studerende får feedback, herunder om der er særlige feedbackbehov på uddannelsen, der kan styrke den enkelte studerendes læring.

Læs mere