Genveje


Engagerede studerende rådgiver københavnere til et sundere livEngagerede studerende rådgiver københavnere til et sundere liv

Sundhedsklinikken Metropol bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv og ruster de sundhedsfaglige studerende til en jobtilværelse på den anden side af professionshøjskolens mure.


Sundhedsklinikken Metropol er åben for både studerende, ansatte på Metropol og lokale borgere.

Af Stine Rasmussen | 12. marts 2015

Fremtidens sundhedssektor skal levere bedre service for borgerne og mere kvalitet for pengene. Det er derfor nødvendigt, at sektorens ansatte i stigende grad knytter bånd og samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser for at skabe helhed og sikre overblik i behandlingen:


”Metropols fornemste opgave er at uddanne fagligt kompetente og praktisk erfarne studerende, der kan samarbejde. Sundhedsklinikken Metropol giver de studerende rum til afprøve fagligheden i praksis – samtidig styrker klinikarbejdet det tværprofessionelle samarbejde, som er en forudsætning for fremtidens sundhed,” siger uddannelsesleder Kirsten Falk. Hun er ansvarlig for Sundhedsklinik Metropol, der favner en bred palette af sundhedsfaglige professionsuddannelser; fx sygeplejerske, fysioterapeut og jordemoder.


Læs mere på Sundhedsklinikkens hjemmesideSundhedsklinikken Metropol tilbyder sundhedsfremmende aktiviteter – fx sundhedstjek, fødselsforberedelse, kostvejledning, skadesambulatorium, ergonomitjek og studielivstjek. Alle aktiviteter bliver udført af studerende på Metropols sundhedsfaglige professionsuddannelser. Altid med kyndige undervisere på sidelinjen:


”På Sundhedsklinikken stifter de studerende bekendtskab med problemstillinger og dilemmaer, som de også vil opleve i det arbejdsliv, der venter efter Metropol – klinikken er derfor et unikt undervisningsværktøj, der giver de studerende et skarpt blik på de udfordringer professionerne møder i praksis”, siger Kirsten Falk.

Fokus for Sundhedsklinikken er, at de studerende uddannelsen skal blive dygtige til at udøve deres profession og samarbejde på tværs om at skabe mest mulig sundhed for borgeren:

"Vores studerende skal træne og øve sig mere og ikke kun læse. De skal kunne håndværket. Aktiviteterne i Sundhedsklinikken foregår derfor under kyndig vejledning af erfarne undervisere," siger Kirsten Falk.
 

Sundhedsklinikken


Sundhedsklinikken er en integreret del af Professionshøjskolen Metropol. Det betyder, at den ikke tilbyder selvstændig undersøgelse og behandling.  De studerende har tavshedspligt og indhenter ingen personlige oplysninger fra brugerne eller fra andre aktører i sundhedsvæsenet. 

Følgende uddannelser er repræsenteret i Sundhedsklinikken:

• Sygeplejerskeuddannelsen 
• Ernærings- og sundhedsuddannelsen
• Jordemoderuddannelsen 
• Fysioterapeutuddannelsen 
• Ergoterapeutuddannelsen

Nye brugere kan begynde her 

I Sundhedsklinikken Metropol står kvalificerede studerende fra den 12. marts klar til at modtage borgere til en samtale med fokus på sundhed.  Folk i lokalområdet kan blandt andet få gode råd til sundere livsstil og bedre kostvaner samt hjælp til at håndtere løbeskader:

”Sundhedsklinikken er en mulighed for borgere i lokalområdet. Her kan de få gode råd til et sundere liv i øjenhøjde med dygtige og engagerede studerende, der brænder for deres professionsfaglighed og ønsket om at gøre en positiv forskel. Der vil altid være en underviser til stede, som holder fagligheden på sporet og giver de studerende feedback”, slutter Kirsten Falk. 

Sundhedsklinikken Metropol har åbent torsdage fra klokken 16-18. Se hjemmesiden for tidsbestilling. Adressen er Hermodsgade 8, 2200 København N. 


Aktuelt arrangement - Optimer din træning ved at spise sundere

I Sundhedsklinik Metropol kan du få vejledning i, hvordan du kan spise sundere og optimere din træning.

Torsdag d. 26 marts og 16. april kl. 16-16:45 eller 17-17:45.
Obs. man skal kunne deltage begge dage.

Tilmelding: Sundhedsklinikken@phmetropol.dk.

Skriv dit navn og kontaktinformationer og lidt om, hvad du vil have vejledning i. Oplys også hvis du fx har allergier, eller andet der skal tages særligt hensyn til.

Kostvejledningen varetages af studerende fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen under supervision af en underviser.