Genveje


Ny rapport afdækker forskning ind i undervisningenNy rapport afdækker forskning ind i undervisningen

En ny rapport fortæller om, hvordan forskning bliver inddraget i undervisningen på Metropols sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser.

​Det er vigtigt, at de studerende på Metropol får kendskab til – og interesse for – forskning som disciplin
.

Af Stine Rasmussen | 18. marts 2015

Undersøgelsen er gennemført som kvalitative interviews med 48 undervisere på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Desuden bidrager to informationsspecialister til kortlægningen af den forskningsbaserede undervisning på 10 uddannelser.

Rapporten viser, at Metropol er på rette vej, når det handler om at lade viden fra forskningsmiljøerne sive ind i undervisningslokalerne. De fleste undervisere beskriver, hvordan praksisnær forskning er med til at kvalificere undervisningen – og på en fin måde introducerer de studerende til vigtigheden af evidensbaseret praksis:

”Det er vigtigt, at de studerende får kendskab til – og interesse for – forskning som disciplin. Det sker blandt andet ved at introducere videnskabelige artikler på et tidligt tidspunkt i løbet af uddannelsen. Desuden bliver de studerende tidligt involveret i forskningsprojekter sammen med deres undervisere, hvor de selv er med til at producere materialer, der giver dem en helt særlig tilknytning til deres profession og en frugtbar følelse af ejerskab,” siger Linda Schumann Scheel, prodekan på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, som er ansvarlig for undersøgelsen.

​Læs hele rapporten om forskning ind i undervisningen her

Forskningslitteratur bruges vidt forskelligt


Langt de fleste adspurgte mener, at de studerende tager godt i mod at anvende forskning ind i undervisningen, selvom der er bred enighed om, at de dygtigste studerende nok lærer mest. 

Rapporten viser også, at der er forskel på, hvilken type forskningslitteratur, der bliver inddraget på uddannelserne – og ikke mindst hvordan den bruges. Litteraturen spænder fra populærvidenskabelige artikler i fx videnskab.dk til engelsksprogede artikler hentet i videnskabelige tidsskrifter. Litteraturen bruges i løst definerede rammer i nogle undervisningssituationer – og i andre gennemgår man systematisk artikler eller lader de studerende danne såkaldte Journal Clubs, hvor de på skift udlægger teksten.

”Overordnet er der behov for, at professionshøjskolerne tager en samlet uddannelsespolitisk beslutning om systematisk at få forskning ind i undervisningen – i såvel teori som praksis. Forskningsbaseret undervisning bør på uddannelserne være en naturlig del af curriculum og indgå i pædagogiske og didaktiske overvejeler. Vi bør skabe vilkår i organisationen, der åbner døre – erfaringsudveksling om best practise mellem underviserne er en helt essentiel faktor,” siger Linda Schumann Scheel.

Forskning ind i undervisningen

Professionshøjskolerne har fået mulighed for at varetage forsknings- og udviklingsopgaver. Det skete med lovændringen i 2013, der afsatte midler på Finansloven til forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Den anvendelsesorienterede og praksisnære forskning skal omsættes til konkret læring til gavn for de studerende – denne nye rapport er den første kortlægning af forskning i undervisningen på Metropols sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser.