Genveje


Fagligt løft for hele arbejdspladsenFagligt løft for hele arbejdspladsen

Jobcenter København har kastet sig ud i et ambitiøst kompetenceløft, der sender 85 medarbejdere på det samme skræddersyede uddannelsesforløb. Fokus for indsatsen er fælles fagligt fodslag, når det handler om rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen.

"Det er vigtigt for mig, at uddannelsesforløbet svarer til de udfordringer vi møder i hverdagens praksis", siger centerleder Birgitte Rasmussen, som sender 85 medarbejdere på skræddersyet efteruddannelse.

Af Stine Rasmussen | 20. april 2015

Center for Arbejdsfastholdelse på Nørrebro i København sender i løbet af 2015 85 jobkonsulenter på et formelt kompetencegivende uddannelsesforløb skræddersyet af Professionshøjskolen Metropol:

”Vi havde et ønske om et fælles organisatorisk kompetenceløft, og Metropol har skræddersyet en løsning, der passer til vores hverdag og praksis inden for sygedagpenge, revalidering og fleksjob, fortæller Birgitte Rasmussen, leder af Center for Arbejdsmarkedsfastholdelse og fortsætter:

”Behovet er et fælles fagligt fodslag – en platform hvor vi sammen reflekterer over hverdagens praksis. Før sad en sagsbehandler med et specialiseret fagområde – i dag skal jobkonsulenten varetage hele forløbet for den enkelte borgers rejse i systemet, og det stiller store faglige krav. Vi vil gerne højne kvaliteten i sagsbehandlingen, blive endnu bedre til borgerinddragelse og styrke medarbejdernes evner inden for koordination og samarbejde med eksterne leverandører og interessenter.”

Læs mere om diplommodulet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen på Metropols hjemmeside

Strategisk satsning understøtter hverdagens praksis

Center for Arbejdsfastholdelse er en del af Jobcenter København. Centret tager sig af borgere, der sygemeldt fra job eller er blevet tildelt revalidering eller fleksjob. Foreløbig har ca. 40 jobkonsulenter været omkring Metropol til diplommodulet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen:

”Jeg har arbejdet med job og beskæftigelse i 20 år, og det er rigtig længe siden, jeg har siddet på skolebænken. Derfor var jeg også lidt beklemt ved tanken om forløbet i starten, men jeg har simpelthen været så glad. Det var meget givende at diskutere konkrete dilemmaer med kolleger, der sidder med andre opgaver. Dén refleksion er der sjældent plads til i hverdagen.  Jeg kan mærke, at elementer af undervisningen dukker glimtvis op i det daglige arbejde. At jeg har fået en anden omtanke. Det havde jeg ikke regnet med i udgangspunktet,” siger Annemarie Nielsen, jobkonsulent, kommunom og deltager på uddannelsesforløbet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen.

Men hvordan finder man som arbejdsplads penge og tid til et kompetenceløft i så stor skala?

”Det er selvfølgelig ikke omkostningsfrit at satse så stort. Men vi gør det, fordi den faglige gevinst ligger lige for. Vi har fået en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som dækker dele af uddannelsesomkostningerne. Desuden har vi selvfølgelig talt med de enkelte medarbejdere om opgaveprioritering og i et vist omfang lukket huller i opgaveløsningen ved hjælp af en løntilskudsmedarbejder i rotationsstilling”, siger Birgitte Rasmussen.

Med i maskinrummet

”Det er selvfølgelig en strategisk prioritering fra min side. Det er vigtigt for mig, at uddannelsesforløbet svarer til de udfordringer vi møder i hverdagens praksis. Derfor har jeg også kastet mig ind i planlægningsarbejdet, hvor jeg har haft stor medindflydelse på uddannelsens faglige indhold, som selvfølgelig skal understøtte de dilemmaer vores medarbejdere møder i hverdagen. Her har jeg fra Metropols side mødt stor lydhørhed og fleksibilitet – og jeg synes, vi har fået et rigtig godt uddannelsesforløb skruet sammen,” siger Birgitte Rasmussen.

For mere information: Kontakt uddannelseskonsulent Tom Bødker Hansen, mail: tobh@phmetropol.dk, tlf.: 24296542

Fakta om forløbet


Uddannelsesforløbet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen er skræddersyet af Professionshøjskolen Metropol. 85 medarbejdere fra Center for Arbejdsfastholdelse er inddelt på 4 hold, der tager uddannelsesforløbet i 2015. Forløbet består af 7 undervisningsdage, hvor den studerende hver gang skriver en lille tekst til en portefølje, som kan danne udgangspunkt for eksamensopgaven.

Forløbet er en del af Diplomuddannelsen i Beskæftigelse og giver 10 ECTS-point.

Det er stadig muligt at søge om støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til lignende aktiviteter.