Genveje


"Det er sjovest, når det giver mening""Det er sjovest, når det giver mening"

48-årige Mette Juhl er ny docent. Hun glæder sig over Metropols tætte kontakt til virkeligheden, som gavner et glødende samfundsengagement i den garvede jordemoder og eftertænksomme forsker. Mette Juhl er tilknyttet Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab.

Mette Juhl ser først og fremmest docentens rolle som rådgiver, vejleder og coach”Det er jordemødrene selv, der skal forske. De skal ikke bare være lægernes forlængede arm, når det handler om at få nye ideer”, siger nytiltrådt docent Mette Juhl.

Af Stine Rasmussen l Den 19. maj 2015

Mette Juhl er uddannet jordemoder, master og ph.d. i folkesundhedsvidenskab. Hun er også en eftertænksom natur, der mener, at professionshøjskolerne har en vigtig rolle at spille, når det handler om forskning og udvikling.

”Jeg synes, man skal hylde eftertænksomheden, og jeg er selv en refleksiv natur, der tænker, før jeg taler. Jeg har bedrevet kvantitativ forskning på højt – og stærkt konkurrencepræget – niveau i mange år. Men jeg synes, det er vigtigt også at have blik for de værdier, der kan være vanskelige at måle og veje. Jordemødre har for længst bevist, at vi kan forske på højt niveau – gennemføre kontrollerede forsøg og få publiceret videnskabelige artikler i anerkendte, internationale tidsskrifter. Men forskningen skal også levne plads til den menneskelige faktor. Dér kan professionshøjskolerne gøre en positiv forskel,” siger Mette Juhl.

Forelæsning

Mette Juhl har siden 1. oktober 2014 har været ansat som docent på Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab.

Den 20. maj 2015 holdt hun tiltrædelsesforelæsning for fagfæller, studerende og andre interesserede klokken 13.30 i Sigurdsgade 26, auditorium C060

 

Forskning til gavn for samfundet

I sin forskerkarriere har Mette Juhl gennemført kvantitative, epidemiologiske studier med udgangspunkt i store befolkningsundersøgelser – fx undersøgelsen ”Bedre Sundhed for Mor og Barn”, der bygger på data fra 100.000 gravide kvinder i Danmark. Hvilken betydning har det for en graviditet, hvis mor træner massivt? Betyder kvinders alkoholforbrug noget for deres evne til at blive gravide? Hvordan påvirker tunge løft i løbet af arbejdsdagen en graviditet?

”Jeg har deltaget i en del projekter i samarbejde med arbejdsmiljømedicinere, og det har været med til at vække en form for politisk bevidsthed i mit arbejdsliv. Forskningen giver mening, hvis jeg fx kan være med til at forandre nogle vilkår for kvinder med fysisk eller psykisk belastende arbejdsmiljø. Mit job på Metropol bringer mig endnu tættere på virkeligheden, og den praksis som jordemødre agerer i, og det er godt, når man er et engageret menneske, som gerne vil være med til at flytte mennesker og synspunkter,” siger Mette Juhl.

Fødselshjælper for forskningsmiljøet

”Jeg er vel en slags fødselshjælper i overført betydning. Som jordemoder har jeg deltaget i en del hjemmefødsler, som på flere måder er anderledes end hospitalsfødsler. Til en hjemmefødsel skal man glide ind i værtsparrets situation – understøtte og hjælpe, så de kommer godt i gennem. På sygehuset er det mig, der styrer situationen, og de vordende forældre er gæster på fødegangen. Det er en væsentlig forskel. Til en hjemmefødsel er man i situationen på en anden måde. Jeg lytter og opfører mig som den høflige gæst, jeg er. På samme måde ser jeg docenten som vejleder – en fagperson der kan lytte, stille spørgsmål og søge afklaring. På den måde kan jeg være med til at udstikke en retning og hjælpe nye forskningsprojekter på vej,” siger Mette Juhl, der har et godt og tæt samarbejde med både uddannelsesleder på jordemoderuddannelsen, institutchef og prodekan.

De studerende er nøglen

Mette Juhl ser koblingen mellem forskning, undervisning og praksis som en stor og spændende udfordring på Metropol:

”På Metropol bliver jeg konstant afkrævet svar på, hvordan de tre elementer kan bindes sammen. Jeg begynder virkelig at kunne se store perspektiver – og det er rigtig interessant, når mine kolleger kan fortælle, at det ofte er de studerende, der sætter ideer i gang, når det handler om nye forskningsprojekter. Så er koblingen til at få øje på,” siger Mette Juhl begejstret og slår ud med armene:

”Det er også hér, vi som professionshøjskole kan gøre en forskel i forhold til fx universiteternes og hospitalernes forskning. Vi oplever praksis på tætteste hold via de studerende – og derfor kan vi med afsæt i deres erfaringer bringe nye projekter på banen. Det er jordemødrene selv, der skal forske. De skal ikke bare være lægernes forlængede arm, når det handler om nye ideer. Vi skal udnytte dét, der er særligt på Metropol. Vores forskning er meget kliniknær – ofte koblet til konkrete oplevelser fra praksis. Det er en stor fordel,” siger Mette Juhl.

Hun fremhæver de kompetencer og den kvalitet, der allerede eksisterer på jordemoderuddannelsen inden for forskning og videndeling:

”Vi er allerede godt med, når det handler om forskning ind i uddannelsen. Godt hjulpet af stærke studerende og undervisere som har gang i masser af nye spændende projekter. Evidens er vigtig for forskningen – men det er også vigtigt, at det er den praksisnære viden, der kommer i spil. Forskningen skal give mening for det omgivende samfund. Ellers er den ikke interessant.”

En snegl på overarmen

Mette Juhl har en snegl tatoveret på sin venstre overarm. Tegningen er tre år gammel og minder dagligt docenten om, at det er okay at tænke grundigt over tingene. At være til stede i nuet og mærke roen indfinde sig:

”Jeg mener, at der helt grundlæggende skal være plads til ro og eftertanke. Jeg har selv lært – på den hårde måde – hvad det vil sige at brænde sit lys i begge ender. Jeg har altid haft fuld fart på, men er med tiden blevet bedre til at prioritere, så jeg også har overskud til at give den en ekstra skalle i pressede situationer, når der fx er vigtige deadlines i sigte.”

Mette Juhls oplevelse er, at det som regel er de opgaver, man synes er sjove, som også er dem, man er bedst til:

”Og jeg har fundet ud af, at det fungerer rigtigt godt som pejling på, hvilken retning man skal gå. Det prøver jeg at give videre, når jeg vejleder forskere og studerende,” siger Mette Juhl og tager en dyb indånding. For hende er sneglen en god påmindelse om at huske sig selv og respektere refleksionen.

Mette Juhl
holder tiltrædelsesforelæsning den 20. maj klokken 13.30 i Sigurdsgade 26, auditorium C060