Genveje


Digital inklusion er mere end et klik vækDigital inklusion er mere end et klik væk

Hvad betyder digitalisering for fagligheden i borgerservice? Det har forskere og undervisere fra Professionshøjskolen Metropol undersøgt gennem et år i samarbejde med Københavns Kommune. Konklusionen er, at it-pædagogiske kompetencer skal prioriteres højt i uddannelsen af fremtidens frontmedarbejdere.

Af adjunkt, ph.d. Anja Svejgaard Pors og adjunkt Lars Hove Sørensen. Bragt i nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 - 2015 

I den offentlige sektors frontlinje er det i dag en kerneopgave at instruere og inspirere borgeren til at begive sig ind i den digitale verden. Målet er digital inklusion af så mange borgere som overhovedet muligt. I borgerservicecentre står borger og forvalter nu skulder ved skulder – borgeren er ved tastaturet, medarbejderen er den assisterende guide, der opmuntrer og vejleder fra sidelinjen. 

”Medbetjening” er blevet den gængse betegnelse for denne nye forvaltningspraksis. Mødet i borgerservice skal ideelt set inspirere borgeren til at se potentialet i det digitale, gøde læring og styrke borgerens kapacitet. Borgeren dukker dog ikke op i borgerservicecentret for at lære, men for at få løst et konkret problem, for eksempel søge boligstøtte. Netop her har vi udfordringen, som kræver langt mere end digitale løsninger, der fungerer.

Læs hele kronikken på Danske Kommuner: 'Digital inklusion er mere end et klik væk'