Genveje


Digitale redskaber i idræt på læreruddannelsenDigitale redskaber i idræt på læreruddannelsen

Lektor Thomas Piaster skaber digitalt liv i undervisningslokalet med interaktive virkemidler. Han ser sig selv som en opdagelsesrejsende i et omskifteligt landskab.

”Det er supervigtigt for mig, at de digitale redskaber ikke bare er en gimmick for effektens skyld, men understøtter struktur i undervisningen”, siger underviser Thomas Piaster. Foto: Mikal Schlosser.

Af Stine Rasmussen l Den 4. juni 2015

På Metropol er det et strategisk mål, at blive endnu bedre til at dyrke de muligheder, som digital undervisning giver i hverdagen på uddannelserne. Thomas Piaster er én af de undervisere på Professionshøjskolen Metropol, der benytter interaktive virkemidler og digitale indspark i undervisningen. Først og fremmest fordi det kan bringe ham i tættere kontakt til de studerende. Samtidig kan tests, quizzer og digital spørgetid i den teoretiske undervisningssituation give ham et praj om, hvor meget de studerende rent faktisk har lært:


”Det er supervigtigt for mig, at de digitale redskaber ikke bare er en gimmick for effektens skyld, men understøtter struktur i undervisningen. Quiz-formatet giver fx mulighed for, at flere studerende kan komme til orde – andre formater er gode til feedback eller hjælper de studerendes formidlingsevner på vej,” siger Thomas Piaster.
Læs mere om uddannelsen til folkeskolelærer

”Det er hele tiden vigtigt, at man som underviser holder sig for øje, hvad de enkelte redskaber gør i den konkrete situation. Jeg gør meget ud af, at der skal være en retning, rent didaktisk,” siger Thomas Piaster.

Thomas Piaster arbejder med programmer, der skal øge motivationen, forstærke formidlingen og synliggøre de studerende viden:

”Programmet Coach’s eye bruger jeg til bevægelsesanalyse, hvor de studerende ved hjælp af iPad kan optimere fx deres sparke- eller løbeteknik. Andre nye medier kan bruges som redskab til feedback og tjek af forståelse. Jeg er altid på jagt efter nye strukturer – her er det skønt med kollegial sparring, videndeling og udvikling.”

På digtialt arbejde i gymnastiksalen


Opbygger muskelmasse

Det handler om at prøve sig selv af som underviser:

”Jeg er jo ikke ekspert i digital undervisning, men det er vigtigt for mig at afprøve nye tiltag til forbedring af læringssituationen. På den måde bliver undervisningslokalet en slags laboratorium, hvor man afprøver hypoteser og optræner dem der virker,” siger Thomas Piaster og sammenligner den digitale redskabsgymnastik med opbygning af muskelmasse:

”Hvis man gerne vil opbygge muskler, nytter det ikke at træne én gang om måneden i otte timer – man skal langsomt bygge op – træne ofte – og holde formen ved lige. Det digitale landskab er i bevægelse, så det er undervisningen også nødt til at være. Små skridt hele tiden”, siger Thomas Piaster.

Det er ikke kun den teoretiske undervisning i dræt, der gør brug af digitale virkemidler – i praksis er der også nye undervisningselementer i spil – fx når de studerende producerer interaktiv bøger til iPad ved hjælp af programmerne Storykit eller Book Creator – en slags digital collage, der gør brug af video, foto og tekst.