Genveje


Nye kræftsygeplejersker klar til at gøre en forskelNye kræftsygeplejersker klar til at gøre en forskel

Flere og flere danskere får kræft, og der er derfor stigende behov for faglig ekspertise i pleje af patienterne før, under og efter et behandlingsforløb. Metropol har netop sagt farvel til 19 nyuddannede kræftsygeplejersker, der er udstyret med ny viden og etisk indsigt.

19 nye kræftsygeplejersker klar til næste karriereskridt​"Det har været lærerigt og motiverende at studere med kolleger fra andre specialer inden for kræftbehandling. Sammen brænder vi for at udvikle vores fag, så kræftpatienten møder en høj faglighed i sundhedsvæsenet", siger Gitte Lee Anderskov, som sammen med 18 andre er nyudklækket kræftsygeplejerske fra Metropol.

Af Stine Rasmussen l Den 27. maj 2015

Specialuddannelsen i kræftsygepleje ruster de studerende til fremtidens udfordringer og er et fagligt løft med indbygget fleksibilitet. Metropol leverer en ambitiøs uddannelse baseret på den nyeste viden og forskning inden for både kræftsygepleje og digital læring. I maj har 19 nyuddannede kræftsygeplejersker forladt Metropol. Én af dem er Gitte Lee Anderskov, som til daglig er sygeplejerske ved Lungekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet. Hun fik en pris for sin afslutningsopgave.

Hvad har specialuddannelsen i kræftsygepleje givet dig fagligt?

”Jeg har først og fremmest fået et bredere og mere nuanceret perspektiv på kræftbehandling. Jeg ved, hvor vi står på det forskningsmæssige område – og jeg har fået fagligt indblik i mange typer behandling set fra både hospitalets og patientens synsvinkel. Mit daglige arbejde foregår på en lungekirurgisk afdeling, hvor 80 procent af patienterne har kræft. Nu ved jeg mere om, hvad patienten har oplevet før operationen hos os – og hvad der efterfølgende venter personen i behandlingssystemet. Et helhedsbillede har tegnet sig – af hele behandlingsforløbet og af de etiske dilemmaer, man støder på undervejs i et langt sygdomsforløb.”

Hvad tager du med dig som menneske?

”Menneskekundskab og empati er ikke noget, man lærer. Man har nok altid omsorgen med sig, når man arbejder som sygeplejerske. Men jeg synes, jeg har fået en større bevidsthed om, hvad en kræftpatient går i gennem. Igen handler det om at se helheden – at anerkende det enkelte menneskes smerte i øjeblikket, både fysisk og psykisk, men også have øje for hvad der skal ske senere i behandlingsforløbet. At stille de relevante spørgsmål i situationen, som kan hjælpe patienten videre. Det bliver nemmere at stille de svære spørgsmål, når man er bevidst om, hvad det betyder for patienten. Samtidig har det har været lærerigt og motiverende at studere med kolleger fra andre specialer inden for kræftbehandling. Sammen brænder vi for at udvikle vores fag, så patienten møder en høj faglighed i sundhedsvæsenet.”


Nyt digitalt initiativ styrker dansk kræftsygepleje Hvordan vil uddannelsen påvirke dit arbejdsliv?

”Jeg arbejder på en kirurgisk afdeling, hvor der er travlt i hverdagen. Specialuddannelsen i kræftsygepleje har åbnet mine øjne yderligere for vigtigheden af, at man tager sig tid til at lytte og være til stede for den enkelte patient. At man samler sig om at lytte – og rent faktisk hører efter. Det er noget, der virkelig betyder meget for patienterne. Vi skal agere menneskeligt på trods af uniformen og standardiserede retningslinjer.”

Hvad handlede din afslutningsopgave om?

”Jeg skrev om systematisk anvendelse af screeningsredskaber i palliativ sygepleje, hvor man har fokus på at lindre patientens fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle smerte. Patienterne får her udleveret et spørgeskema med det formål at måle graden af livskvalitet – hvor ondt har du på en skala fra 1 til 4? Føler du dig deprimeret? I min opgave diskuterede jeg brugen af den slags kvantitative redskaber i hverdagen. Kan krav om data fungere sideløbende med menneskelig omsorg i sygeplejen? Det er en spændende diskussion.”

​Læs mere om specialuddannelsen i kræftsygepleje her