Genveje


Nye takter i socialpsykiatrien kræver fælles fodslagNye takter i socialpsykiatrien kræver fælles fodslag

Kommunerne får flere og mere komplicerede opgaver inden for det socialpsykiatriske område. Lyngby-Taarbæk Kommune tog udfordringen op og sendte 100 ansatte i socialpsykiatrien på et skræddersyet uddannelsesforløb med fokus på fagligt samarbejde om recovery og rehabilitering.

Nye takter i socialpsykiatrien kræver fælles fodslag​Lyngby-Taarbæk Kommune havde behov for at forventningsafstemme, hvad ’kvalitet i indsatsen’ egentlig dækker over – og samtidig sikre at medarbejderne, kunne begrunde deres valg af arbejdsmetoder, når emnet er recovery og rehabilitering til borgerens bedste. Modelfoto: Colourbox.

Af Stine Rasmussen l Den 28. maj 2015

Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne det samlede myndigheds- og finansieringsansvar for socialpsykiatrien. Det har givet flere og mere komplicerede opgaver. Ofte i kombination med de samme eller færre ressourcer. Ændringerne skyldes bl.a. en øget diagnosticering af psykiske lidelser samt ændringer i behandlingspsykiatrien med kortere indlæggelser. Indsatsstyring er blevet et vigtigt tema i en kompleks hverdag, hvor kommunale og selvejende institutioner – med vidt forskellige kulturer og arbejdsmetoder – skal arbejde i samme retning. En retning der er udstukket fra Lyngby-Taarbæk Kommune. De komplekse forhold kan sætte sammenhængskraften under pres.

Lyngby-Taarbæk Kommune tog udfordringen op og sendte 100 ansatte i kommunens socialpsykiatri på et skræddersyet uddannelsesforløb med fokus på fagligt samarbejde:

”Det forløb vi har været i gennem på Professionshøjskolen Metropol har først og fremmest givet os noget i forhold til kollegiale relationer på tværs inden for det socialpsykiatriske område. Medarbejderne har fået sat ord og ansigt på hinanden. Vi har fået drøftet en fælles ramme for arbejdet – myndigheds- og udfører-medarbejderne i mellem har fået langt større forståelse for hinandens arbejdsvilkår og -opgaver. Der er slet ingen tvivl om, at irritationsmomenter og misforståelser er væsentligt reduceret i det daglige arbejde,” siger Charlotte Olsen, afdelingsleder i Lyngby-Taarbæk Kommune og tovholder for kommunens samarbejde med Metropol, som nu er afsluttet.

​Skræddersyede uddannelsesforløb på Metropol

Recovery er målet – hvad er midlet?

Professionshøjskolen Metropol blev i 2014 købt til et skræddersyet uddannelsesforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor formålet var at øge samspillet mellem de forskellige faggrupper inden for det socialpsykiatriske arbejde. Kommunen havde behov for at forventningsafstemme, hvad ’kvalitet i indsatsen’ egentlig dækker over – og samtidig sikre at medarbejderne, kan begrunde deres valg af arbejdsmetoder, når emnet er recovery og rehabilitering til borgerens bedste:

”Der er bred enighed om, at recovery – altså at komme sig fra psykiske lidelser – er mål for indsatsen i socialpsykiatrien. Men der er også uenighed om, hvad der er vejen til recovery, og hvad de væsentligste professionelle opgaver er i den forbindelse. Hvor meget styring og dokumentation – og i hvilken form – skal der til? Hvordan videndeler vi?” siger Tom Bødker Hansen, uddannelseskonsulent på Metropol og ansvarlig for det 4 dage lange kursusforløb, der havde 100 ledere og medarbejdere fra Lyngby-Taarbæk Kommune på det samme efteruddannelsesforløb.

Kickstarter dialogen om de svære emner

Medarbejdere oplever de stigende krav om målbarhed som et dilemma. Det kan være svært at levere målbart arbejde inden for lovrammen, hvis man samtidig ønsker at møde den enkelte borger i øjenhøjde – med blik for personens drømme, håb og sociale netværk:

”Vi havde mange interessante diskussioner på kurset, som åbnede for begrebsdiskussioner tæt på hverdagspraksis. En deltager plæderer for, at borgerens håbefulde ideer om vejen til helbredelse skal være realistiske – ellers oplever borgeren nederlag gang på gang. Andre argumenterer, at man som professionel skal gå med på de højtflyvende håb og bruge den energi, der følger med. Den slags diskussioner kommer man ikke nødvendigvis i mål med – men de kickstarter en vigtig dialog på en arbejdsplads,” fortæller uddannelseskonsulent Tom Bødker Hansen.

Rolleafklaring og fællesskab

Formålet med forløbet var primært: 1. faglig viden om begreberne recovery og rehabilitering, 2. Udvikling af øget forståelse for egen og andres faglighed og funktion. 3. Styrkelse af medarbejderne som medspillere i faglige forandringsprocesser. De fire kursusdage blev indrammet af to workshops for ledere og kernemedarbejdere med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i kommunens socialpsykiatri.

”Kursusforløbet satte ord på metoder og dilemmaer i hverdagens praksis, og vores medarbejdere fra vidt forskellige faggrupper fik åbnet for en dialog, der kan være svær at nå i en presset hverdag. Forløbet har på mange måder styrket samtalen mellem kolleger. Vi er nærmere en rolleafklaring – og på den måde har vi også fået en fælles forståelse for den lovgivning, vi alle agerer under i dagligdagen,” siger Charlotte Olsen.

Metropol opstillede efter kursusforløbet en række anbefalinger, som kommunens ledere har fået. Ledelsen i Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune ha været med til at tilrettelægge evalueringen af kursusmodulerne undervejs i forløbet, som blev afsluttet i efteråret 2014.
​For mere information: Kontakt uddannelseskonsulent Tom Bødker Hansen, mail: tobh@phmetropol.dk, tlf.: 24296542