Genveje


Socialrådgiver i lommeformatSocialrådgiver i lommeformat

En ny app gør det muligt for unge mennesker fra udsatte familier at holde en tættere forbindelse til deres socialrådgiver. Teknologien er udviklet på Metropol, og det digitale pilotprojekt bliver i øjeblikket testet i tre storkøbenhavnske kommuner.

Ny app hjælper udsatte ungeEn ny app gør det nemmere for udsatte unge at holde kontakt til deres socialrådgiver. Modelfoto: Colourbox.

Af Stine Rasmussen l Den 27. maj 2015

Adjunkt Thomas Mackrill fra Institut for Socialt Arbejde er klinisk psykolog og ph.d. Han har mange års erfaring med unge fra socialt belastede hjem – i særlig grad familier, hvor alkoholmisbrug gør hverdagen tung. I samarbejde med it-virksomheden Bridge-IT – og i tæt dialog med unge udsatte og fagprofessionelle – har Thomas Mackrill udviklet MinRådgiver – et digitalt system, der bygger bro mellem udsatte unge og de sociale myndigheder:

”MinRådgiver har to brugerflader, en app-brugerflade til de unges smartphones og en webbaseret brugerflade til deres socialrådgivere,” fortæller Thomas Mackrill og fortsætter:

”For de unge er Minrådgiver både et redskab til personlig udvikling og et kommunikationsværktøj. Ugentligt indberetter de, hvordan det går med dem selv og deres aktiviteter. Deres socialrådgiver bliver løbende orienteret om opdateringer. For de unge bliver app’en et redskab til refleksion”, fortæller Thomas Mackrill, der understreger, at app’en ikke er en erstatning for den personlige samtale. Snarere et redskab til at gøre den personlige samtale mere meningsfyldt for begge parter.

Læs mere om uddannelsen til socialrådgiver

Sammenhæng i hverdagens tumult

Som psykolog har Thomas Mackrill altid interesseret sig for menneskers sociale liv – hvordan får man et liv og en hverdag til at hænge sammen? Som mennesker bevæger vi os fra kontekst til kontekst – en socialrådgiversamtale er én kontekst, en øl med vennerne en anden, middag med familien en tredje:

”Man kan sige, at MinRådgiver går på tværs af alle hverdagslivets aspekter. De unge brugere har en hverdag, hvor de skal navigere i vidt forskellige relationer – fra skole over familie til venner og fritidsaktiviteter. Socialrådgivere laver handleplaner, der har til formål at pege mod ændringer i hverdagslivet. Appen operationaliserer handleplanen i de unges hverdagsliv. Den er en måde at forbinde socialt arbejde med de unges hverdagsliv,” forklarer Thomas Mackrill.

Den mobile socialrådgiver fungerer altså – ideelt set – som en slags kompas i problemfyldt farvand. Den unge holder kontakt til de sociale myndigheder:

”For unge mennesker er sociale medier en selvfølgelig del af hverdagen. For dem er smartphonen et naturligt redskab – og teknologien i MinRådgiver møder dem i den virkelighed de færdes i,” siger Thomas Mackrill.
 

Borger-power eller bureaukrati?

I kommunerne taler man om digitalisering som et redskab til effektivisering af den offentlige sektor – og om de mulige konsekvenser ved øget borger-empowerment. Er der tale om en indskrænkning af de fagprofessionelles råderum, eller snarere et mulighedsrum der løfter det sociale arbejde til nye højder?

”Teknologien er et redskab, som understøtter, at man kan tilpasse løsninger til de enkelte bruger. Håbet er, at dette stykke teknologi fremkalder nærvær og ikke fravær og øget bureaukrati, som nogle måske kunne frygte,” siger Thomas Mackrill.     

Selvmonitorering som tendens i tiden

Allerede i dag findes der 40.000 sundhedsapps, og det samlede marked for såkaldt mHealth er opgjort til mere end 11.500 milliarder dollar. Apps og selvmonitoreringsværktøjer baner vej for nye forretningsmodeller, hvor produkter og services målrettes den enkeltes vaner, behov og adfærd:

”MinRådgiver kan hjælpe de unge til at føle ejerskab i forhold til deres situation. Mange socialt udsatte unge kommer fra familier, hvor det er andres meninger og humør, der har været øverst på dagsordenen. For socialrådgivere kan appen være et værktøj til prioritering og vurdering – de løbende opdateringer fungerer som et barometer, der indikerer den unges tilstand. Appen kan på den måde være et prioriteringsværktøj i en presset hverdag. Jeg er meget spændt på, om appen får et langt liv i praksis. Det her er ikke nødvendigvis en gylden løsning for alle, men for nogle vil appen forhåbentlig have en positiv effekt,” slutter Thomas Mackrill.

MinRådgiver er støttet af Trygfonden og bliver i løbet af 2015 testet af Gladsaxe kommune, Greve kommune og Ballerup kommune.

Kontakt: psykolog og ph.d. Thomas Mackrill fra Institut for Socialt Arbejde