Genveje


Stor tilfredshed med Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Stor tilfredshed med Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

En ny evaluering fra EVA viser, at 81 % af de studerende på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik oplever, at de kan bruge den nye viden i det daglige arbejde på landets erhvervsskoler. Ledelsesopbakning er imidlertid afgørende for at få det maksimale ud af uddannelsen efterfølgende, viser undersøgelsen.

Af Thomas Moos Jensen | Den 6. maj 2015

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Metropol er den klart største udbyder af Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse i landet med 846 studerende og dimittender siden 2010. Det var derfor med spænding, at Metropol imødeså evalueringen af Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) netop har offentliggjort. 

At der er så stort fokus på diplomuddannelsen skyldes et nyt krav om, at alle nyansatte lærere på erhvervsskoler og AMU nu skal tage den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse. Målet er at højne erhvervsskolelærernes pædagogiske kompetencer, så flere erhvervsskoleelever gennemfører deres uddannelse, og at lærerne bliver bedre til at differentiere undervisningen. 

Hent hele rapporten: Nye krav til de pædagogiske kompetencerUndersøgelsen viser, at lærerne giver særdeles positive vurderinger af uddannelsens anvendelighed. 81 % af lærerne oplever i høj eller nogen grad at kunne anvende den viden, de har fra diplomuddannelsen i deres job som lærer. Lærerne oplever bl.a. at være blevet mere professionelle i deres lærerrolle og være blevet bedre til at motivere deres elever. 

Undersøgelsen viser dog også, at opbakning og støtte fra særligt lærernes nærmeste ledere er centralt for at lærernes nye kompetencer kan blive sat i spil i deres teams og på deres afdelinger. 

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Erhvervsskolelærere, der har færdiggjort eller er i gang med diplomuddannelsen, vurderer udbyttet af uddannelsen således:

  • 73 % af de studerende, oplever at de på grund af uddannelsen i høj eller nogen grad er blevet bedre til at motivere deres elever/kursister
  • 71 % er blevet bedre til at evaluere, 
  • 68 % undervisningsdifferentierer mere 
  • 68 % bruger mere eksperimenterende undervisningsformer 
  • Derudover har lærerne generelt fået større didaktisk og pædagogisk viden, som de bruger i deres planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, og en generelt større selvtillid i lærerrollen.

Læs hele rapporten: Nye krav til de pædagogiske kompetencer

Pædagogiske håndværkere

Susanne Gottlieb, der er afdelingsleder på NCE, glæder sig over den gode evaluering af uddannelsen:

”Jeg synes det er meget tilfredsstillende at mere end fire ud af fem deltagere oplever et så positivt udbytte af uddannelsen. Det lykkes faktisk at gøre erhvervsskolelærerne bedre til at formidle deres fag til deres elever, og det stemmer også overens med mange af de samtaler, jeg har haft med vores studerende. De giver udtryk for, at de efter diplomuddannelsen ikke længere blot er gode til deres fag, som fx mekaniker eller tømrer, men at de også er blevet pædagogiske håndværkere,” fortæller Susanne Gottlieb.

De giver udtryk for, at de efter diplomuddannelsen ikke længere blot er gode til deres fag, som fx mekaniker eller tømrer, men at de også er blevet pædagogiske håndværkere.

Susanne Gottlieb, afdelingsleder på NCE

Diplomuddannelsens seks moduler udgør i alt 60 ECTS-point, hvilket svarer til 200 dages fuldtidsstudium. Undersøgelsen peger dog på, at en del studerende ikke får tildelt så mange dage til studier fra deres leder. Det betyder, at nogle studerende oplever vanskeligheder med at nå forberedelsen:

”Det kan være en udfordring, fordi vi tilrettelægger uddannelsen ud fra, at de studerende har mulighed for at lægge dette antal dage i uddannelsen, og dermed også bruge tid på at kombinere det teoretiske input fra Metropol med mulighed for at eksperimentere med undervisningen og overveje, hvad der virker i deres egen dagligdag på skolen. Alle undersøgelser viser, at hvis man skal blive en dygtig lærer, skal man kunne skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Så det er en problemstilling, vi er meget opmærksomme på, og som jeg vil opfordre til at drøfte på erhvervsskolerne”, fortæller Susanne Gottlieb.

Læs mere om Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Ledelsen er afgørende for erhvervsskolernes udbytte

Undersøgelsen peger også på, at der er meget stor forskel på, hvor gode de enkelte erhvervsskoler er til at få sat deltagernes viden i spil overfor deres kolleger, når de vender hjem fra uddannelsen med ny viden. Udbredelse af deltagernes kompetencer sker i følge undersøgelsen bedst, når lederen ikke blot udviser en interesse for den nye viden, men også går skridtet videre og er med til at støtte op om, at lærerne omsætter deres nye indsigt til udvikling af deres egen undervisning og på skolen.

Dér hvor det virker, ser ledelsen medarbejderens nye viden som en gave til skolen og inddrager resultaterne fra diplomuddannelsen i udviklingsarbejde eller temadage.

Susanne Gottlieb, afdelingsleder på NCE

Susanne Gottlieb er meget enig i denne konklusion:

”Dér hvor det virker, ser ledelsen medarbejderens nye viden som en gave til skolen og inddrager resultaterne fra diplomuddannelsen i udviklingsarbejde eller temadage”.

For at sikre at diplomuddannelsen ikke blot kommer deltageren til gode, men også kollegerne, er det ifølge Susanne Gottliebs en god ide både at tænke på egne interesser og på skolens:

”Hvis jeg skal give et godt råd, så er det, at de studerende tager en snak med deres nærmeste leder, inden de vælger temaer for deres opgaver, så de sikrer sig at de vælger et emne, som skolen har brug for. Jeg synes dog også, at man som studerende skal vælge ud fra sin personlige interesse. Det er trods alt ca. tre år, det almindeligvis tager, før man har gennemført en diplomuddannelse. Til gengæld har man bagefter et erhvervspædagogisk begrebsapparat og et fælles sprog, som er nyttigt både i forhold til eleverne, kollegerne og lederne”, afslutter Susanne Gottlieb.

Om diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik udgør 60 ECTS-point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium. Uddannelsen indeholder seks moduler, heraf er fire obligatoriske og to valgfrie. Se tabel 2 for et overblik over uddannelsens struktur og indhold.

Læringsmål for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik: 

Viden
  • Indsigt i pædagogisk virksomhed i det erhvervspædagogiske felt 
 
Færdigheder 

  • Kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning og differentierede undervisningsforløb 
  • Kan analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettet kursusvirksomhed under hensyntagen til samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov. 
 
Kompetencer 

  • Kan indgå i kvalificerede drøftelser om uddannelse, undervisning og læring inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettet kursusvirksomhed 
  • Kan udvikle egen praksis i spændingsfeltet mellem teori og praksis samt reflektere over forholdet mellem disse. 

Læs mere om den erhvervspædagogiske diplomuddannelse