Genveje


Evaluering og faglig ledelse skal skabe bedre børnelivEvaluering og faglig ledelse skal skabe bedre børneliv

Metropol har i samarbejde med Glostrup Kommune iværksat et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal øge kvalitet og trivsel i Glostrups dagtilbud. Kommunens pædagogiske ledere får opkvalificeret deres viden om faglig ledelse og nye evalueringsredskaber, og projektet skal samtidig skabe ny viden om evaluering som redskab til faglig ledelse på børneområdet.

Thomas Moos Jensen | 19. juni 2015

Med projektet Bedre Børneliv i Glostrup skal Metropol over det næste år være med til at styrke kvaliteten i arbejdet med børn i Glostrup kommunes daginstitutioner. Med udgangspunkt i praksisnære arbejdssituationer vil Metropol uddanne kommunens pædagogiske ledere i at lede og evaluere på pædagogiske tiltag og projekter. Projektets målsætning er at øge trivslen blandt børn i Glostrup Kommunes dagtilbud:

"Forskning peger på, at god faglig ledelse også skaber bedre kvalitet. Ved at dygtiggøre lederne i at bruge evalueringer som et redskab til at begrunde og vurdere de pædagogiske tiltag kan daginstitutionerne indarbejde en arbejdsform, hvor pædagogiske refleksioner og drøftelser bliver en mere integreret del af hverdagen,” fortæller Tommy Hansen, der er lektor på Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol og projektleder for projektet, og fortsætter: 

”Evaluering er altså ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå bedre faglig ledelse og en mere lærende organisation.”

Læs mere om evalueringsbaseret ledelse på Metropol:

Uddannelsesforløbene tager  både afsæt i en nytænkning af de evalueringsredskaber, der allerede findes på området i kommunen og i udviklingen af nye. Der vil også indgå kompetencedækkende moduler rettet mod faglig ledelse, der tilpasses det konkrete arbejde for de pædagogiske ledere i dagtilbuddene. Omdrejningspunktet er faglig ledelse af og i samarbejde med pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Læringslaboratorier - udvikling af ny brugbar viden til praksis

Sideløbende med de praksisnære udviklingsforløb vil Metropol - på baggrund af interview og observationer - analysere muligheder og udfordringer for de pædagogiske ledere i forløbene. Denne viden vil blive bragt i spil i læringslaboratorier, hvor forskere og undervisere fra Metropol i dialog med ledere, pædagogiske medarbejdere og Center for Dagtilbud og Skole i Glostrup vil skabe ny viden om, hvordan evaluering kan styrke faglig ledelse, medarbejderudvikling og kvalitet i dagtilbud.

Evaluering er altså ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå bedre faglig ledelse og en mere lærende organisation.

Tommy Hansen, projektleder på Metropol

"Vi er rigtig glade for at Glostrup Kommune og Glostrups dagtilbud sammen med os vil afprøve, hvordan evaluering kan indgå som et meningsfuldt redskab til faglig ledelse og udvikling af pædagogisk praksis. Det vil sætte fokus på den rolle de pædagogiske ledere og de pædagogiske medarbejdere spiller for at skabe et bedre børneliv," udtaler Kristian Gylling Olesen, der er adjunkt, ph.d. på Institut for Ledelse og Forvaltning og forskningsansvarlig i projektet.

Fremadrettet øget trivsel og glæde blandt børn i Glostrup Kommune

Projektet er en del af Glostrup kommunes kvalitetsarbejde på 0-6 årsområdet. Samtidig er projektet er en del af Metropols satsning på at bringe ny viden om faglig ledelse, evaluering og kvalitet i spil i Metropols uddannelser og hos praksispartnere. 

Forsknings- og udviklingsprojektet foregår over et år, og startede den 1. juni 2015.

Kontaktoplysninger

Tommy Hansen, lektor og projektleder. tomh@phmetropol.dk. Tlf.: 2429 6543
Kristian Gylling Olesen, adjunkt, ph.d., forskningsansvarlig. krgy@phmetropol.dk Tlf.: 5163 2779