Genveje


Præstationskultur i skolelivet til debatPræstationskultur i skolelivet til debat

Er Danmark på vej til at blive en usund stræbernation, hvor børn risikerer en ’rædselsfuld læringsbarndom?’ Glemmer vi de kreative kompetencer, når vi tester tal- og sprogforståelse allerede i vuggestuen? Folkemødet 2015 blev sparket eftertrykkeligt i gang i Metropols Strandbar, hvor et veloplagt panel satte nationale tests og kompetenceudvikling i børnehøjde til livlig debat.

folkemøde lærerBølgerne gik højt, da præstationskulturen i folkeskolen var til debat i Strandbaren på Folkemødet. Slaget stod mellem (fra venstre) tegner (og medinitiativtager til Den Grønne Friskole på Amager) Anders Morgenthaler, uddannelseschef Elsebeth Jensen, chefkonsulent Line Renate Gustafsson og kronikør Søren Rud. Yderst til højre anes moderator Abdel Aziz Mahmoud.

Stine Rasmussen | Den 12. juni 2015

Søren Rud var til samtale i sin søns vuggestue, hvor pædagoger med alvorstunge miner fortalte ham, at hans søn Viggo – ifølge alle skematiske undersøgelser om tidssvarende opførsel – desværre ikke var så god til at klippe med saks. Det blev den unge far så indigneret over, at han skrev en vred kronik med solid gennemslagskraft. Blandt andet derfor han var inviteret til skoledebat i professionshøjskolernes strandbar:

”Jeg oplever en stigende opmærksom på at måle og veje, og jeg savner en helhedsvurdering, der ikke forsimpler noget så kompliceret som læring. Testkulturen breder sig. Jeg mener, vi har behov for en diskussion, der sætter dén samfundsudvikling til debat,” sagde Søren Rud, der til daglig er adjunkt på Københavns Universitet, men havde taget vejen til Bornholm for at diskutere tests med tegner Anders Morgenthaler, Line Renate Gustafsson, chefkonsulent i Rambøll, og Elsebeth Jensen, der er uddannelseschef på VIA University College.

Vil du gøre en forskel i fremtidens folkeskole? Læs mere om Metropols uddannelser her. Ansøgningsfrist den 5. juli.

”En rædselsfuld læringsbarndom!”

Anders Morgenthaler er tegner, forfatter, filminstruktør og friskole-initiativtager:

”Vi har fået en skole og et samfund, der fokuserer på vindere, resultater og præstationer. Jeg var en taber i folkeskolen, der fik de tarveligste karakterer. Der er masser af danske mænd som kommer ud af folkeskolen med et stort had til læring, fordi de har fået at vide, at de tegnede eller klippede forkert. Man skal ikke altid tegne inden for stregerne – man dræber kreativiteten og lysten til udforskning,” sagde Anders Morgenthaler og fortsatte:

”Det øgede antal tests er billede på effektiviseringen i samfundet. Det skaber angst at skulle præstere inden for en bestemt ramme – og vi risikerer at danske børn får en rædselsfuld læringsbarndom.”

Fælles videngrundlag

Andre i panelet havde nemmere ved at se værdien af nationale tests – og forsøgte at relatere de øgede testkrav til en politisk virkelighed, der har givet en mere konkurrencepræget dagsorden:

”Tests er et pædagogisk middel blandt mange andre læringsmidler, og det er selvfølgelig vigtigt, at lærere og andre fagprofessionelle bliver klædt grundigt på til opgaven. Vi er nødt til at have et fælles videngrundlag, og her kan nationale test være med til at skabe en platform. Som del af et helhedsbillede”, sagde Line Renate Gustafsson, chefkonsulent i Rambøll.

De lærerstuderende under pres

Elsebeth Jensen fortalte, at også de lærerstuderende oplever øgede dokumentationskrav:

”De studerende på læreruddannelsen bliver også testet meget mere end tidligere. Vi lever klart i en præstationskultur – derfor er det her en vigtig debat.” 

Men Elsebeth Jensen kan også se fordele ved dokumentation i faste rammer – især når det gælder sårbare børn og unge:

”Tests kan også bruges positivt. Hvad har barnet nemt ved – hvad er svært? Det kan være dejligt konkret for det enkelte barn at se, hvor man konkret rykker sig. Der skal være plads til det velafbalancerede synspunkt. Systematik kan være nyttig. Men måske er vi gået lidt for vidt i en slags angst for konkurrenceprægede samfund som fx Kina. Vi skal blive bedre til at fokusere på det, som Danmark er bedst til: fælleskaber og tillid. 

Angstfyldte 12-tals piger

Er der en sammenhæng mellem et stigende antal tests, og den kultur vi ser med angstfyldte 12-tals piger i gymnasiet, ville moderator Abdel Aziz Mahmoud vide? Njah, svarede Lene Renate Gustafsson og fik Anders Morgenthaler til at få sin grønne strandbarsdrink galt i halsen:

”Der ér da en præstationsorientering! På den friskole jeg er involveret i, har vi pt 1.000 børn på venteliste til 150 pladser. Folk er grundlæggende trætte af tests og præstationskultur. Fællesskabet i Danmark er i opløsning, det er en opfattelse mange deler”.

Professionshøjskolernes strandbar holder åbent under hele folkemødet og indbyder fredag til debat om Sundhed og socialt arbejde.

Vil du gøre en forskel i fremtidens folkeskole? Læs mere om Metropols uddannelser her. Ansøgningsfrist den 5. juli.