Genveje


Studerende styrker sunde initiativer på stenbroenStuderende styrker sunde initiativer på stenbroen

Studerende fra tre sundhedsuddannelser på Metropol har i et netop afsluttet projekt sat fokus på sundhed og trivsel blandt nydanskere i Mjølnerparken på Nørrebro.

Mjølnerparken på Nørrebro

”Vi oplevede en stor åbenhed, da vi først havde sat konkrete ord på projektet – 'kom og lær os at kende', var mantraet fra de lokale ildsjæle, som ellers ofte bliver betragtet som en ressourcesvag gruppe. De har været med til at vise Mjølnerparken fra nye sider,” fortæller projektleder og konsulent Ann Rasmussen fra Metropol. Foto: Stine Rasmussen.

Af Stine Rasmussen l Den 8. juli 2015

I Danmark er der lige adgang til sundhed, alligevel er nydanskere mere syge. Forebyggende behandling som fx kolesterolsænkende medicin bliver slet ikke brugt i samme omfang af indvandrere som danskere. Desuden har flere indvandrergrupper overhyppighed af hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. 

Professionshøjskolen Metropol tog i foråret initiativ til et tværgående innovationsprojekt med fokus på social ulighed i sundhed på Nørrebro. Projektleder og konsulent på Metropol Ann Rasmussen inviterede tre lokale boligforeninger og det lokale forebyggelsescenter til at deltage i et fælles sundhedsprojekt.      

I projektet har studerende, borgere og medarbejdere sammen skabt ideer til sundhedsfremmende tiltag. Det fem uger lange projekt involverede studerende på Metropol og cirka 40 beboere med anden etnisk baggrund fra tre boligområder på Nørrebro – herunder Mjølnerparken. Derudover deltog medarbejdere fra henholdsvis boligforeninger og Forebyggelsescenter Nørrebro samt frivillige og ansatte fra de sociale mødesteder Sjakket, Cafe Nora og Cafe Ali.

’Kom og lær os at kende’


Den indledende fase i projektet handlede i høj grad om at skabe tillid hos de lokale ildsjæle for at få kendskab til beboerne i området. 

”Vi blev inviteret til at komme i den lokale mandecafé og fik langsomt adgang til et netværk, som ellers kan være svært at optrevle. På et tidligt tidspunkt blev vi afkrævet korte og klare svar på komplicerede problemstillinger om ulighed i sundhed – hvorfor gør I egentlig det her for os. Det er sundt at blive tvunget til klar tale,” fortæller Ann Rasmussen og fortsætter:

”Vi oplevede en stor åbenhed, da vi først havde sat konkrete ord på projektet – 'kom og lær os at kende', var mantraet fra de lokale ildsjæle, som ellers ofte bliver betragtet som en ressourcesvag gruppe. De har været med til at vise Mjølnerparken fra nye sider”.

Læs mere om offentligt-privat innovationssamarbejde

Komplekse sociale problemer

Mange borgere i Mjølnerparken har komplekse sociale problemer og forsøger samtidig at overvinde sproglige og kulturelle barrierer.  Intentionerne i sundhedsvæsenet er gode, men ofte er de indrettet på en homogen dansk befolkningsgruppe. Der findes en del indsatser målrettet indvandrere, men særligt mænd med anden etnisk baggrund er fraværende i de eksisterende tilbud. 

”Sundhed handler ikke kun om at være rask eller syg. Det handler om være glad og føle sig tryg. Men vi er nødt til at have fokus på god kommunikation – hvad skal der til for at komme nervøsiteten til livs i forhold til at søge lægehjælp og rådgivning? Hvordan får vi en god dialog om sundhed? Det handler grundlæggende om at skabe tillid, og der er derfor behov for ressourcepersoner i området, der baner vejen og får de andre med” fortæller Simone Guri, som var én af de studerende i projektet.    

”Innovationsprojektet har via lokale ildsjæle bygget bro til borgere, som det formelle sundhedssystem kan have svært ved at nå,” siger Ann Rasmussen.

​Sundhedsklinikken Metropol udfører blandt andet sundhedstjek blandt udsatte borgere. Læs mere om Sundhedsklinikkens arbejde her

’Vi var der for at lytte’


Fire studerende drog på feltstudie for at blive klogere på de udfordringer, der er, når man gerne vil gennemføre aktiviteter til gavn for folkesundheden på stenbroen:

”Vi mødte folk i deres nærmiljø og tog snakken med udgangspunkt i konkrete behov. Det er en kæmpe udfordring at benytte et sundhedstilbud, man ikke forstår. Vi har været åbne og indbudt lokale borgere til samtale om sundhedsinitiativer – hvad har de brug for? Hvad holder dem tilbage fra at gå til lægen, når de føler sig syge? Hvad vil de gerne vide mere om, når det gælder egen sundhed?” siger Simone Guri, som er nyuddannet ergoterapeut fra Metropol. 

”Der bliver talt meget om brugerinddragelse på ergoterapeutuddannelsen, men nu har jeg mærket det på egen krop. Vi kom ikke med færdigstrikkede løsninger og anbefalinger, vi var der for at lytte. Essensen af sundhedsfremme er tilgængelighed og tillid. At folk har et trygt og genkendeligt sted at henvende sig,” siger Simone Guri.

Sundhedsarena som brobygning og samtalerum


De studerendes konkrete idéforslag, Sundhedsarenaen,  fik form af et pilotprojekt forankret i Mjølnerparkens fælleshus fra april-maj 2015. Tilbuddet bestod af ugentlige sundhedstjek og en samtaler om sundhed udført af dels sundhedsformidlere fra Københavns Kommune og dels studerende fra Metropols Sundhedsklinik. Derudover var der skiftende temaer med fokus på blandt andet vandpibe-rygning, diabetes og d-vitamin:

”Sundhedsarenaen har været et samtalerum – et godt udgangspunkt for en snak om fx BMI og blodtryk. Flere mænd der dukkede op til sundhedstjek, havde ikke opsøgt det formelle sundhedssystem i mere end 10 år. Der er blevet nedbrudt mentale barrierer og foretaget wake up-calls undervejs. En gruppe kvinder var forbi og fik oplysning om d-vitaminmangel, som kan være et stort problem i Danmark, hvis man går tildækket. Det var ny viden for mange,” fortæller Ann Rasmussen.

Metropols Sundhedsklinik og Forebyggelsescenter Nørrebro vil nu evaluere pilotprojektet og sammen med de lokale kræfter tage stilling til nye sundhedstilbud i området efter sommeren.

​Sammen om Sundhed på Nørrebro - brobygning gennem masterclass i brugerinvolverende innovation

Den primære målgruppe for projektet var borgere med anden etnisk baggrund fra de tre boligområder Mjølnerparken, Titanparken og Aldersrogadekvarteret, som alle har en meget høj andel af borgere med anden etnisk baggrund – en målgruppe som de nuværende sundhedstilbud ofte ikke når ud til. I projektet var der særligt fokus på at opbygge netværk til mænd med anden etnisk baggrund.

De studerende fra Metropol gennemførte forløbet som et modul 13 valgfag i brugerinvolverende innovation. Valgfaget blev afholdt som en masterclass, indlejret i et offentligt-privat innovationssamarbejde om løsning af kommunale velfærdsudfordringer indenfor social- og sundhedsområdet.

Læs mere om offentligt-privat innovationssamarbejde

De studerende der deltog i projektet var:

Simone Guri, ergoterapeutuddannelsen
Nicolas Schmidt, bacheloruddannelsen i ernæring og sundhed
Katrine Steenhard, fysioterapeutuddannelsen
Tanja Falkenberg, ergoterapeutuddannelsen

Vejlederteamet var:

Stinne Fraas, Ergoterapeutuddannelsen
Camusa Hatt, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen 
Ann Rasmussen, Institut for Teknologi