Genveje


Metropol kickstarter undervisning på tværs af 12 uddannelserMetropol kickstarter undervisning på tværs af 12 uddannelser

Nyt undervisningsmodul på Metropol sætter ambitiøse mål for tværgående uddannelsessamarbejde. Det nye flagskib fremtidssikrer, at professionsudøvere ved fælles hjælp kan løse morgendagens velfærdsudfordringer.

​Det nye tværprofessionelle undervisningsmodul på Metropol er en banebrydende idé, der for første gang i Danmarkshistorien sikrer et uddannelsesforløb på tværs af alle de professioner, der dagligt huserer på henholdsvis skoler, hospitaler og i kommuner. 

Af Stine Rasmussen l Den 19. august 2015

Fremtidens velfærdssamfund skal levere bedre service for borgerne og mere kvalitet for pengene. Det er derfor nødvendigt, at professionerne i stigende grad knytter bånd og samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser og sektorer for at skabe helhed og sikre dialog mellem personalegrupper. Det nye tværprofessionelle undervisningsmodul på Metropol er en banebrydende idé, der for første gang i Danmarkshistorien sikrer et uddannelsesforløb på tværs af alle de professioner, der dagligt huserer på henholdsvis skoler, hospitaler og i kommuner.  

”Det er vigtigt, at vi ruster vores studerende til at være stærke professionsudøvere, der kan løse udfordringer på tværs i samfundet. Det kan lærere, sygeplejersker, jordemødre og socialrådgivere i samarbejde om udsatte børn. Eller fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker som sammen giver patienterne i sundhedssystemet et værdigt liv,” siger rektor Stefan Hermann om det nye tværprofessionelle undervisningsinitiativ på Metropol.

​Læs mere om tværprofessionalitet på Metropol

Smells like team spirit

Medarbejdere på tværs af Metropol har i et år arbejdet hårdt på at skabe en unik undervisningssituation, som bringer alle professionsfagligheder i spil. Udfordringen i det tværprofessionelle

arbejde er at skabe et fælles sprog – at blive enige om betydningen af fagtermer og fortolkning – og at møde nye samarbejdspartnere med tillid og mod:

”Dygtige og engagerede undervisere på Metropol har givet sig i kast med projektet fyldt med både begejstring, pionérånd og gåpåmod. Nu handler det om at etablere et fælles videngrundlag – rammen for naturlige arbejdsfællesskaber på tværs af de medvirkende 12 uddannelser”, siger Kirsten Falk, leder af enheden for tværprofessionel uddannelse på Metropol.

Farvel til den enøjede faglighed


De studerende på Metropol i endnu højere grad træde i faglig karakter – deres potentiale skal løftes ved hjælp af undervisning, som skuer på tværs af professioner og velfærdsproblematikker:

”Vi skal så at sige forlænge fagligheden. Evnen til at samarbejde på tværs af professioner bliver en helt central kompetence i fremtidens velfærdssamfund, og derfor er det kolossalt meningsfyldt for Metropol at kaste sig ind i det her projekt. Vi – og på den måde de studerende – skal se udover den enøjede faglighed og sige farvel til kyklopens perspektiv. På den måde kan vi bidrage til den kvalitetsdagsorden, der præger samfundsdebatten,” siger rektor Stefan Hermann.

​Nyt tværprofessionelt modul

Studerende fra alle uddannelser på Metropol får fra den 24. august 2015 mulighed for at træne og øve tværprofessionelt samarbejde i naturlige arbejdsfællesskaber – altid med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra praksis. 

10 ugers tværprofessionelt modul består af 12 forskellige temaforløb, som alle sætter fokus på samarbejde på tværs af faggrænser

Alle forløb er tilrettelagt af Metropols undervisere i tæt dialog med engagerede studerende og aftagere fra fx kommuner, NGO’er og offentlige styrelser. Samarbejdet sikrer didaktisk refleksion, meningsgivende undervisning og relevante praksisperspektiver i temaforløbene.​Nyt tværprofessionelt modul

Studerende fra alle uddannelser på Metropol får fra den 24. august 2015 mulighed for at træne og øve tværprofessionelt samarbejde i naturlige arbejdsfællesskaber – altid med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra praksis. 

10 ugers tværprofessionelt modul består af 12 forskellige temaforløb, som alle sætter fokus på samarbejde på tværs af faggrænser.

Alle forløb er tilrettelagt af Metropols undervisere i tæt dialog med engagerede studerende og aftagere fra fx kommuner, NGO’er og offentlige styrelser. Samarbejdet sikrer didaktisk refleksion, meningsgivende undervisning og relevante praksisperspektiver i temaforløbet.