Genveje


Kompetenceudvikling der rykkerKompetenceudvikling der rykker

Metropols efter- og videreuddannelser på sundhedsområdet gør nu brug af principperne bag High Impact Learning og transfer, så videreuddannelse ikke visner som ubrugt læring, men reelt forandrer praksis. På plejecentrene i Ballerup Kommune kan de se resultatet.

gruppearbejdeMetropols kompetenceudvikling på sundhedsområdet har i flere år inddraget deltagernes praksis i undervisningen, ligesom man kun bruger undervisere med både teoretisk og praktisk viden. Den nye tilgang tilføjer alligevel noget nyt. Foto: Das Büro.

Af freelancejournalist Annette Haugaard l Den 2. september 2015

”Vi vil gøre noget stort ud af noget småt”. Sådan lyder den ambition, som førte til, at der nu er 21 procent flere gæster i caféerne på syv plejecentre i Ballerup Kommune. Succesen skyldes, at Cafeteamet nu ikke blot serverer mad med omhu, men arbejder sundheds-pædagogisk og rehabiliterende med skarpt blik for, hvad der er vigtigt og værdifuldt for de ældre.
 

I hele 2015 har i alt 22 medarbejdere fra kommunens ældre-område deltaget i et stort kompetence¬udviklingsforløb, hvor Metropol skaber læring og forandring på en ny måde. Forskning viser, at op mod 80 procent af al viden aldrig bliver brugt, når man sender ansatte på kursus. Derfor skræddersyr Metropols efter- og videreuddannelse på sundhedsområdet nu forløb efter principperne bag High Impact Learning med fokus på at skabe reel forandring i praksis.

”Det er en omfattende tilgang, der stiller store krav til arbejdspladsen, fordi ny viden og problematikker fra virkeligheden skal flettes tæt sammen. Men Ballerup er et eksempel på, at gevinsten er stor, og at medarbejderne nu selv er optaget af, hvordan ændringerne bliver holdbare og ikke forsvinder igen. De har fået det ejerskab, man som arbejdsgiver ønsker sig,” siger uddannelses-konsulent Kari Rose Holm fra Metropol, der er projektleder på forløbet.

Læs mere om skræddersyede uddannelsesforløb inden for efter- og videreuddannelse på Metropol​

Kloge undervisere gør det ikke alene

Hovedpointen bag High Impact Learning er, at kun 20 procent af værdien af en uddannelse stammer fra den konkrete undervisning. 

Læringen begynder allerede før kurserne, hvor man sammen med sin leder opstiller mål og skaber en forståelse for, hvad man skal have ud af undervisningen. Og efter kurset skal man så arbejde videre med det lærte og omsætte det i ny og målrettet adfærd på sin arbejdsplads.

I Ballerup har tre teams med caféansatte, træningsassistenter og aktivitetsmedarbejdere fået i alt ni kursusdage om emner, de selv og kommunen har valgt. Derudover har de mødtes med Kari Rose Holm foreløbig tre gange i såkaldte transfergrupper, der løbende har fået støtte til at omsætte deres læring til konkrete målbare og attraktive resultater.

”Transfer er en kompleks proces der sørger for, at viden bliver overført fra arbejdspladsen til skolebænken og tilbage igen. Kursisterne er med til at planlægge undervisningen, og kursusudbyderen er med til at oversætte det lærte til konkrete handlinger og opgaver i hverdagen, for kloge og dygtige undervisere gør det ikke alene,” siger Kari Rose Holm.

​Citater fra Aktivitetsteamets midtvejsevaluering

"Kursusforløbet kombineret med transferforløbet har bidraget til en højere faglighed i den måde, vi løser opgaven på – helt konkret. Vi ser en tydelig sammenhæng med - og mening i det vi lærer, og det vi gør. Vi kan virkelig bruge det – vi får det brugt.”

”Når vi sammen med Metropol indgår forpligtende aftaler og planer for, hvordan vi skal bruge vores nye viden – så bliver det også til noget i vores praksis. Det mærker vores borgere tydeligt – og vores arbejde bliver også mere synligt i Ballerup Kommune. Det er super fedt.”

Mere valuta for pengene

Metropols kompetenceudvikling på sundhedsområdet har i flere år inddraget deltagernes praksis i undervisningen, ligesom man kun bruger undervisere med både teoretisk og praktisk viden. Alligevel er den nye tilgang anderledes.

”Det er at gå skridtet endnu videre og insistere på, at læring med værdi kræver et tæt og intensivt samarbejde som det vi har haft med Ballerup Kommune,” siger Kari Rose Holm.
Og det er en arbejdsform der betaler sig. Ifølge manden bag tilgangen, Robert Brinkerhoff, bliver læring fra kurserne tilrettelagt efter High Impact Learning implementeret i virksomheden i ni ud af ti tilfælde.

”Man kan komme med nok så mange krav og strategipapirer om ønsker til forandringer, men hvis medarbejderne ikke selv kan se meningen og vil ændre adfærd, så nytter kurser for lidt. Det er reelt et kæmpe spild, hvis kun en femtedel af midlerne brugt på traditionel kursusvirksomhed fører til resultater, sådan som forskningen peger på. Ud fra den logik er det langt mere effektivt at slå et større brød op og få valuta for pengene,” siger Kari Rose Holm.

Kontakt:
Uddannelseskonsulent 
Kari Rose Holm
Tlf.: 5138 0544
krho@phmetropol.dk