Genveje


Sundhedspersonale har svært ved at finde rum til relationerSundhedspersonale har svært ved at finde rum til relationer

Patienter har brug for at blive raske, men de har også brug for en menneskelig relation til de professionelle, der tager hånd om et behandlingsforløb. Ny undersøgelse offentliggjort af Ritzau viser, at patientinddragelsen halter på danske sygehuse.

mand faar hjaelp af sygeplejerske

"Patientinddragelse handler ikke kun om, at den enkelte patient får viden om sin sygdom, men også om at sundhedspersonalet bliver klogere på den enkelte patient og dennes hverdagsliv med henblik på den vigtige tid efter indlæggelsen," siger docent Gitte Wind.

Af Stine Rasmussen l Den 20. november 2015

Konsultationer på gangen eller stuegang foran en håndfuld nysgerrige medpatienter. Patienter der sendes hjem fra sygehuset uden nødvendig støtte til at tackle deres kroniske sygdom. Alt sammen eksempler på et sundhedsvæsen under pres.

”Vi ved fra praksisforskningen, at det patienten har brug for, er en behandling der virker og en menneskelig relation til de professionelle, der tager hånd om behandlingsforløbet. Patientinddragelse handler ikke kun om, at den enkelte patient får viden om sin sygdom, men også om at sundhedspersonalet bliver klogere på den enkelte patient og dennes hverdagsliv med henblik på den vigtige tid efter indlæggelsen. Den slags inddragelse kræver ressourcer,” siger Gitte Wind, docent på Professionshøjskolen Metropol.

​Læs mere hos Dansk Sygeplejeråd
Tid og lokaler med ro er afgørende for, at læger og sygeplejersker kan inddrage patienterne i behandlingen. En ny undersøgelse fra Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd viser, at mange afdelinger mangler lokaler til det, og det kniber også med tiden til samtalerne. 

”Vi ruster i høj grad vores studerende på sygeplejerskeuddannelsen til at kommunikere i øjenhøjde med patienten. Både i form af teori og træneøvelser med fx skuespillere. Men behovet for tid og rum, kan vi ikke uddanne os ud af – der skal vi have sundhedspolitikerne på banen,” siger Gitte Wind, docent på Sygeplejerskeuddannelsen.

Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen har tidligere fremlagt fire anbefalinger til politikerne på Christiansborg med formålet om at styrke patientinddragelsen. Den nye undersøgelse understreger behovet for handling.