Genveje


Tværprofessionel konference om sund mad til spædbørn Tværprofessionel konference om sund mad til spædbørn

Studerende og undervisere fra uddannelserne Jordemoder, Ernæring og Sundhed samt Sundhedsplejerske mødtes i november til tværfaglig videndeling om spædbørnsernæring.

konferenceKonference peger på indlysende fordele ved at styrke det tværprofessionelle arbejde i Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab. Foto: Mulle Signe Nielsen.

Af Stine Rasmussen l Den 26. november 2015

Den tværfaglige konference spændte vidt – og de fremmødte fik blandt andet indsigt i de nyeste ernæringsanbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, et oplæg om amning set fra psykosocialt perspektiv og viden om vellykkede forløb i fødselsforberedelse, hvor hele tre sundhedsfaglige uddannelser fra Metropol er repræsenteret.

​Se oplæg fra dagen her
Nye anbefalinger for spædbørnsernæring fra Sundhedsstyrelsen
Amning og brysternæring
Kvindemælkscentralen i internationalt perspektiv
Udfordringer og veje i det tværprofessionelle
Fødselsforberedelse på tværs af uddannelser
”Graviditet og den første tid efter er en helt særlig periode i menneskers liv, hvor ernæring spiller en meget stor rolle – både for det lille barn, for moren og for resten af familien. Vi ved, at mange grundlæggende madvaner og sundhedsforudsætninger bliver udviklet i tiden under graviditeten og i tiden umiddelbart efter,” siger Bodil Møller Jensen, som er uddannelsesleder på Jordemoderuddannelsen. Hun bød sammen med uddannelsesleder Cecilie Sveistrup fra Ernæring og Sundhed velkommen til den tværprofessionelle konference på Pustervig. 

Spiller hinanden stærkere

De fremmødte studerende og undervisere blev i særlig grad klogere på, hvor vigtigt det er at få styrket forskningen i proteins betydning for det lille barns vækstudvikling. Klinisk diætist Anne Olin fra Hvidovre Hospital kunne blandt andet fortælle, at protein allerede er en vigtig parameter i kvalitetsvurderingen af modermælk i den såkaldte ’Mælkecentral’ på hospitalet. Konferencens temaer var et godt billede på, hvordan ernæring og jordemoderkundskab som fagligheder spiller hinanden stærkere:

”Vi bør i højere grad dele vores faglige viden. Både når det handler om uddannelse, forskning og samarbejde med praksis om udvikling af nye tiltag. Konferencen i sig selv peger på indlysende fordele ved at styrke og det tværprofessionelle arbejde i instituttet,” sige lektor Mulle Signe Nielsen fra Ernæring og Sundhed, som var ordstyrer på dagen.

Konferencen var initieret af undervisere fra Ernærings- og sundhedsuddannelsen i Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab på Metropol.