Genveje


Ny udendørsplads giver mere bevægelse i hverdagenNy udendørsplads giver mere bevægelse i hverdagen

Metropol indbyder studerende, ansatte og beboere på Nørrebro til mere motion i hverdagen. Den nye udendørsplads står klar i løbet af foråret.

ny udendoersplads paa vej​Aktivitetspladsen vil være det første, der møder brugere og lokale på vej til Campus Nørrebro fra Titangade og Rådmandsgade. Foto: Metropol Bygninger.

Af Stine Rasmussen l Den 11. februar 2016

Skitserne er netop godkendt og snart bliver arealet mellem Titangade og Rådmandsgade ud for Professionshøjskolen Metropol omdannet til en aktivitetsplads, der indbyder til mere fysisk aktivitet i hverdagen - både for Metropol og for lokale beboere i området med smag for nem motion i hverdagen:

”Motion i hverdagen skal være nemt tilgængelig. Den nye udendørsplads skal indgå i undervisningen på fysioterapeutuddannelsen, men skal også være let tilgængelig for byens borgere i alle aldre. Det er vigtigt for os at kommunikere, hvad pladsen kan bruges til – fx i form af plancher – så pladsen rent faktisk bliver et aktiv i hverdagen for alle, der har deres gang i området,” fortæller Anders Strømvig Hansen, som er arkitekt på Metropol. 

Fysioterapeutuddannelsen gav gode råd 

Den nye aktivitetsplads er blevet til i samarbejde med Metropols fysioterapeutuddannelse og kommer til at bestå af en træningsstation med motionsbarrer i forskellige højder og en højdemåler, der kan bestemme hoppehøjde af optil 3,5 meter. Området belægges med sort, støddæmpende gummibelægning, som mindsker risiko for stød ved fald og samtidig er behageligt at gå på. Træningsstationen indkredses af en løbebane med længdemål. 

”Redskaberne skal indbyde til nemme og varierede øvelser. Derfor har det været vigtigt for os, at repræsentanter fra fysioterapeutuddannelserne gav input til skitserne,” siger Anders Strømvig Hansen. 

I det eksisterende græsområde placeres stubbe af gummi i et gangforløb, så brugere kan træne balance. På pladsen etablerer Metropol overdækning i form af en parasol, og området bliver oplyst af lamper. På den måde kan pladsen kan anvendes i både dag og aften.

Den gennemgribende forvandling sker i regi af Copenhagen Science City – Københavns nye vidensby, der omfatter området på Østerbro-Nørrebro omkring Metropol, Københavns Universitet og Rigshospitalet. Der vil derfor poppe udendørspladser op flere steder på Nørrebro med samme visuelle identitet. De nye udendørspladser kommer på den måde til at binde byrummet og partnerne i Copenhagen Science City sammen.