Genveje


Revision af sundhedsuddannelserne på MetropolRevision af sundhedsuddannelserne på Metropol

Som en del af en national revision af sundhedsprofessionerne, får Metropols otte sundhedsuddannelser en ny studieordning til gavn for fagligheden og fremtidens arbejdsmarked.

​Nye studieordninger på Metropols sundhedsuddannelser træder i kraft fra september 2016. 

Af Stine Rasmussen l Den 11. februar 2016

Store ændringer i sundhedsvæsnet, demografiske forandringer, ny teknologi, etablering af supersygehuse og kortere indlæggelser på hospitalerne, er blot nogle af grundene til, at indholdet i sundhedsprofessionerne skal fremtidssikres. 

De nye studieordninger træder i kraft fra september 2016.  

Fremtidens sundhedsvæsen kalder på nye kompetencer, som kommende sygeplejersker, ergoterapeuter og jordemødre skal leve op til. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsat revisionen af sundhedsuddannelserne i tæt samarbejde med de danske professionshøjskoler og med udgangspunkt i omfattende analyser af fremtidens behov for kompetencer på sundhedsområdet. 

Processen involverer repræsentanter fra alle uddannelsesstederne, de faglige organisationer, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og så selvfølgelig dem, det hele handler om – nemlig de studerende og deres undervisere. 

Organisering på Metropol

Metropol skal i foråret 2016 udarbejde institutionsspecifikke studieordninger på sine otte sundhedsuddannelser: sygeplejerske, ergoterapeut, professionsbachelor i ernæring og sundhed, fysioterapeut, bioanalytiker, jordemoder, radiograf samt bachelor i Global Nutrition and Health.  

På hver enkelt uddannelse er der nedsat en udviklingsgruppe, som består af undervisere, relevante praksispartnere fra det private, kommunerne og regionen samt repræsentanter fra De Studerendes Råd. De skal i samarbejde udarbejde de enkelte studieordninger og sikre inddragelse af uddannelsesudvalg, censorformandskab o.a. 
For at sikre den overordnede proces er der blandt andet nedsat en styregruppe, bestående af chefer fra praksis og Metropol samt studerende, som kan afklare spørgsmål og tage beslutninger på tværs.  

I sidste ende er det Metropols rektor, der godkender de reviderede studieordninger, så det nye optag af studerende kan begynde på en ny studieordning i sensommeren 2016.

Tidsplan

Allerede på nuværende tidspunkt er udviklingsgrupperne i fuld i gang med at formulere de nye studieordninger og tilrettelægge alle de reviderede forløb. De nye uddannelsesbekendtgørelser kommer i høring i ugerne 9-14 via høringsportalen.dk, og studieordningerne skal være klar til rektorunderskrift i juni, så lektionsplaner, skemalægning med videre også kan nå at blive planlagt forud for studiestart. 

​Læs mere om organiseringen på Metropol og se en detaljeret tidsplan for processen
Kontakt Metropols studievejledning, hvis du har spørgsmål til processen, og det der foregår på en bestemt uddannelse.