Genveje


Nyt modeludstyr simulerer MR-scanningNyt modeludstyr simulerer MR-scanning

Hvidovre Hospital og Radiografuddannelsen på Metropol har sammen købt en såkaldt MOCK-MR-scanner. Simulationsredskabet er oplagt til forsknings- og udviklingsprojekter og kan fx skabe ny viden om, hvordan vi hjælper børn til en bedre oplevelse, når de bliver scannet.

mockSimulationsredskabet kan give de studerende en rumlig og lydmættet oplevelse af en MR-scanner på egen krop. Foto: Stine Rasmussen.

Af Stine Rasmussen l Den 22. marts 2016

MR-scanning er en særlig teknologi, hvor radiobølger og magnetisme bliver anvendt til at danne billeder af kroppens indre. Scanneren er dyr i brug, men giver detaljerede billeder med god kontrast mellem forskellige vævstyper. Metoden bliver derfor anvendt bredt til medicinsk billeddiagnostik. Den nyindkøbte MOCK-model ligner den ægte vare. Men uden at gøre brug af den dyre og avancerede – og meget pladskrævende – magnetiske teknologi, der er kernen i den rigtige maskine. 

Simulation i børnehøjde

Metropol har i flere år haft et samarbejde med Hvidovre Hospitals forskningscenter for MR-scanning – her kommer de radiografstuderende blandt andet ud for at træne og øve under uddannelse. Den nye simulations-scanner er et fælles indkøb, der både vil komme patienter, undervisere og studerende til gode:

”Når man bliver kørt ind i en MR-scanner, er det meget vigtigt, at man ligger musestille. Det kan børn have rigtig svært ved i længere tid, og de bliver derfor ofte lagt i narkose i forbindelse med undersøgelsen. Det nye simulationsredskab kan blandt andet bruges til at gøre børn mere trygge ved de ret voldsomme lyde, der opstår i den rigtige scanner,” fortæller Anette Kjeldal Lausten, som er chef for Institut for Teknologi og medinitiativtager til indkøbet.

En ’rigtig’ MR-scanning varer fra en halv til halvanden time alt efter undersøgelsens omfang. I MOCK-scanneren kan børnene vænne sig til de kraftige sanseindtryk. Desuden kan de se tegnefilm – både som underholdning og som pædagogisk redskab. Hvis børnene bevæger sig, stopper filmen.

Voksne med klaustrofobi må ofte have beroligende medicin før en tur ind i MR-scannerens tubeformede rum. I forskning kan MOCK-modellen derfor bruges til at teste nye undersøgelsesmetoder. Virker det fx beroligende at spille musik for patienter, mens de ligger i scanneren?

linda schumann scheel​Den såkaldte MOCK-scanner koster cirka 35.000 EURO og er betalt af Hvidovre Hospital og Metropol i fællesskab. Modellen blev indviet ved en reception på Hvidovre Hospital den 10. marts 2016. Her er det prodekan Linda Schumann Scheel, der holder tale. Foto: Andreas Ulrik Fruensgaard.

De studerende træner og øver

Anne-Mette Briand de Crevecoeur er uddannelsesleder på radiografuddannelsen. Hun ser frem til, at de studerende får adgang til et nyt simulationsredskab:

”Simulation på radiografuddannelsen kræver plads, som vi ikke har på Metropol – det er derfor rigtig dejligt, at vi i samarbejde med Hvidovre Hospital – i særlig grad professor Hartwig R. Siebner – får adgang til denne nye model af virkelighedens MR-scanner. Udstyret vil gavne både hospitalspersonalet samt Metropols undervisere og studerende, der som en stor del af deres uddannelse skal træne og øve til deres kommende profession.” 

Den såkaldte MOCK-scanner koster cirka 35.000 EURO og er betalt af Hvidovre Hospital og Metropol i fællesskab.

​Se en film om radiografuddannelsen