Genveje


Et godt forhold til læreren får eleverne til at lære mereEt godt forhold til læreren får eleverne til at lære mere

Der skal både være mere fokus på lærernes vilkår og stilles højere krav til, hvem der er lærere. Det viser en ny ph.d., der gør rede for, at samspillet mellem lærer og elever er afgørende for læring og trivsel. Det argumenterer Louise Klinge Nielsen, (tidl. adjunkt, læreruddannelsen på Metropol, red.), for i et blogindlæg på Videnskab.dk.

Louise Klinge Nielsen, tidligere adjunkt på Metropols læreruddannelse, og blogger regelmæssigt på 'Forskerzonen' på Videnskab.dk. Dette blogindlæg stammer fra Videnskab.dk den 12. april 2016.

Af Louise Klinge, tidligere adjunkt og ph.d. på Institut for Skole og Læring. 

Hvad betyder relationerne mellem lærer og elever i folkeskolen? Og hvad skal der til for at sætte lærere bedst muligt i stand til at varetage deres vigtige opgave?

Det er nogle af de spørgsmål, jeg behandler i min ph.d.-afhandling 'Lærerens relationskompetence. En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen'.

Lærer-elev-relationen

Et af hovedbudskaberne er, at alle skolebørn har et grundlæggende ønske om at opleve at have en betydning for læreren. Det fortæller de interviews med 50 elever fra 5.-7. klassetrin, som min afhandling bl.a. er baseret på.

Dette ønske om at have en betydning er dels knyttet til den professionelle kontekst - eleverne  relaterer til læreren igennem lærerens omhyggelighed med at undervise, så det er vedkommende og sjovt  - dels til en eksistentiel dimension, der vedrører det at blive taget alvorligt og at mærke en generel menneskelig interesse. Som en pige i 6. klasse siger:

»Når læreren viser interesse for en, så får man det ikke sådan 'Nå, man er bare en elev'. Så viser hun, at hun ligesom bekymrer sig for mig, og om jeg lærer noget.«

De empiriske analyser i min ph.d. viser, at kvaliteten af læreren og elevernes samspil med hinanden bl.a. har en betydning for elevernes faglige engagement, deres stressniveau, selvfølelse, selvregulering, sociale adfærd, og i hvor høj grad de efterlever regler i klassen.

F.eks. fremstod en elev i 5. klasse urolig og kværulerende hos en lærer, hvis ord og handlinger var præget af bebrejdelser, irettesættelser og skældud. Hos klassens anden lærer, der mødte eleverne venligt og med positive forventninger, fremstod den samme elev hjælpsom og koncentreret.

Når den seneste analyse fra Undervisningsministeriet dokumenterer en klar forbindelse mellem elevers trivsel og faglige præstationer, understreges det atter, hvor vigtigt det er, at alle lærere gennem uddannelsen og efteruddannelse klædes bedst muligt på til at indgå i trivselsfremmende relationer med deres elever.

Læs hele blogindlægget på Videnskab.dk

Et godt forhold til læreren får eleverne til at lære mere

Kursus i relationskompetence

Fra efteråret 2016 afholder Metropol på baggrund af ph.d.’ens praktisk orienterede teorikompleks, relatérbar empiri og Louise Klinges egne erfaringer som lærer kurser i at styrke lærerens relationskompetence. Målet på kurset er at styrke lærernes evner til at etablere gode relationer til hver enkelt elev og klassen som helhed; hermed vil den faglige fordybelse i undervisningen også blive styrket.