Genveje


Bredere søgning til den sociale diplomuddannelse – børn og ungeBredere søgning til den sociale diplomuddannelse – børn og unge

Der er en søgning af medarbejdere fra både special- og almenområdet, der gerne vil have indblik i myndighedsdelen og styrke det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge.

Frem til sidst i august er der optagelse på den sociale diplom – børn og unge på Metropol. Forløbsansvarlig Annemette Matthiessen fortæller, at der er startet nye hold siden 2007. Hvert år har der været ansøgere nok til et hold, og det forventer hun også vil være tilfældet i år.

”Diplomuddannelsen er velkendt blandt sagsbehandlere i kommunerne, men de senere år er der kommet flere studerende fra børne- og ungeinstitutioner på specialområdet og som noget nyt også fra almenområdet. Det er en rigtig spændende udvikling.” fortæller Annemette Matthiessen.   

Fra et lederperspektiv er der ligeledes interesse for uddannelsen. Christian Lorens Hansen, der i perioden 2011-2015 var formand for netværksgruppen af familiechefer i Børne- og Kulturchefforeningen og fortsat medlem af bestyrelsen forklarer:

”Diplomuddannelsen er i en klasse for sig. Her får medarbejderen virkelig et boost, men det er også en uddannelse, der kræver meget både af kommunen og af medarbejderen. I kommunen kan vi give medarbejderen fri til uddannelse og til de opgaver, der følger med. Al den læsning, der kræves, må den enkelte imidlertid klare ved at bruge ekstra tid.”

Christian Lorens Hansen uddyber: ”Til gengæld oplever jeg gang på gang, at den medarbejder, der kommer tilbage efter uddannelsen, har fået en større sikkerhed og pondus. Det er almindeligt, at de andre søger råd hos den, der vender tilbage efter en afsluttet diplomuddannelse. Vigtig er også den mellemkommunale udveksling af viden og erfaring, der foregår på disse uddannelser. Det er i sig selv en gevinst at få inspiration på tværs af kommunerne.”

Se mere diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet her