Genveje


Metropols Madguider giver unge appetit på livetMetropols Madguider giver unge appetit på livet

Over de næste tre år udvikler 250 studerende fra Metropol et helt nyt læringsforløb sammen med produktionsskoleelever fra forskellige egne af landet. Omdrejningspunktet er madvaner, måltider og fællesskab som vejen til det gode, unge liv. Erfaringerne fra de første tre forløb tegner lovende.

Af Lene Finnemann  | den 15. marts 2017

- Mange af vores elever er i en afklaringsfase både uddannelsesmæssigt og personligt, og dét med at spise og leve sundt står ikke så højt på deres dagsorden. I dette projekt får de viden om og inspiration til nemme, sunde madvaner. De ser også, at det ikke bare drejer sig om at få noget i skrutten, men at mad og måltider kan være trygge, faste holdepunkter i en hverdag, der godt kan være udfordrende, når man er ung og skal lære at stå på egne ben.
Sådan siger Jens Ole Jørgensen, der er forstander på Professionsskolen Datariet i Vejle. Her har cirka 90 elever og deres faglærere netop afsluttet læringsforløbet Madguiderne, som er gennemført i tæt samarbejde med 13 bachelorstuderende fra Ernærings- og sundhedsuddannelsen på Metropol. 

En løftestang for fællesskab 

Madguiderne er et delprojekt under Madfællesskaberne – et landsdækkende initiativ støttet af Nordea-fonden, som samler unge om det fælles måltid. Det overordnede mål er at støtte det gode, unge liv ved både at inspirere til sunde madvaner og styrke lysten til at engagere sig i fællesskaber med andre unge på tværs af baggrunde.  

- Ideen er at bruge maden som en løftestang for fagligt, socialt og personligt fællesskab, som skal gøre dem klogere. Ikke kun på sundhed og mad, men også på hinandens og deres eget liv. Og den allerstørste styrke er, at de unge selv udvikler og styrer hele forløbet. De arbejder med dét, der optager dem, siger projektleder og lektor Charlotte Siiger fra Ernærings- og sundhedsuddannelsen på Metropol, der står for projektet i samarbejde med GAP (Glostrup Albertslund Produktionshøjskole).

En ny undervisningsmodel

I årene 2016-2018 bliver cirka 250 studerende fra Ernærings- og sundhedsuddannelsen opkvalificeret gennem Madguiderne. Forløbene inkluderer 12 dages ophold på en produktionsskole og undervisning i relevante teoretiske begreber’. Cirka 1350 elever fra otte forskellige produktionsskoler deltager. 
Når projektet slutter, er det målet, at der er udviklet en undervisningsmodel til fremme af madfællesskaber og sunde madvaner blandt udfordrede unge, og at der er udarbejdet manualer og kursusmateriale, så læringen kan føres videre til kommende generationer af studerende og produktionsskoleelever. 

Faglig, social og personlig udvikling

Indtil videre er der gennemført seks læringsforløb på produktionsskoler i Vejle, Frederikssund, Lejre og Glostrup/Albertslund. Her har de unge arbejdet med mad og måltider fra mange vinkler. Eleverne har bl.a. smagt melorme, hæklet madvarer og filmet madlavningsvideoer. Andre har planlagt indkøb, lagt madbudgetter og arbejdet med varedeklarationer, madpyramider og ’Det gode værtskab’. Der er også arbejdet med at skabe trygge og indbydende rammer i kantinen, og ét af kantinekøkkenerne har fået udviklet en ny profil baseret på lokale råvarer. Der har også været fokus på mental sundhed og velvære gennem meditation, kreative værksteder og fysiske aktiviteter.

- I Madguiderne er maden og måltidet en fælles ramme for de unges læring og udvikling. Hele projektet baserer sig jo på læring i fællesskab og gennem relationer. Her kommer ingen og siger: ”Det her er godt for dig”, eller ”Sådan skal I gøre”. De unge udvikler og gennemfører forløbet sammen, og alle får udfordret deres grænser og opfattelser. Det er utroligt spændende at se, hvad der vokser ud af denne form for samskabelse, siger projektudvikler Camilla Barthel, lektor på Ernærings- og sundhedsuddannelsen. 

Nordea-fonden
I alt har Nordea-fonden bevilget 12,7 mio. kroner til projekt Madfællesskaberne, som drives af et partnerskab bestående af Professionshøjskolen Metropol, Suhrs Højskole, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Netværket Af Ungdomsråd og Ungdomsbureauet. 
Læs mere på www.madfaellesskaberne.dk

Foto: Datariet