Genveje


Projekt målrettet bedre integration af flygtningebørn i skolen får 2,9 mio. Projekt målrettet bedre integration af flygtningebørn i skolen får 2,9 mio.

Nyt interkulturelt initiativ udviklet af Professionshøjskolen Metropol skal styrke flygtningebørns læring og integration i den danske folkeskole. Egmont Fonden har bevilget 2,9 mio. kr. til projektet.

Mod på Mat
Flygtningebørn bærer på traumer og har måske slet ingen skolegang bag sig. Projekt Mod på Mat kan hjælpe dem ind i den danske folkeskole. Foto: Colourbox.


PRESSEMEDDELELSE  | Af Anne Trap-Lind | 19. april 2017

Dialogbaseret undervisning, differentiering og en legende tilgang gennem brug af fx centicubes er nøgleord i den nye tilgang til undervisning, som projekt Mod på Mat tilbyder flygtningebørn, der har brug for en særlig indsats. 

Den syriske borgerkrig og andre konflikter i Mellemøsten og Afrika har skabt omfattende flygtningestrømme til Europa. En af krigenes mange omkostninger er, at børn og unge kun meget lidt eller slet ikke har gået i skole. Aktuelt skal flere tusinde ledsagede og uledsagede børn og unge lære at gå i dansk skole. Med dette mål for øje vil Mod på Mat udvikle og afprøve nye tilgange til integration af flygtningebørn og unge i den danske folkeskole. Egmont Fonden har bevilget 2,9 mio. kr. til projektet.

Kernetilgangen i Mod på Mat er at arbejde med flygtningebørnene ud fra en tværfaglig tilgang, hvor der hele tiden arbejdes med deres sproglige indlæring sideløbende med undervisningen i de enkelte fag – herunder faget matematik, der er det fag, som Mod på Mat fokuserer på. Den tværfaglige tilgang tager højde for, at mange af disse børn og unge står over for flere forskellige udfordringer i forhold til læring: 

- Foruden det at skulle lære et nyt sprog og indgå i en ny skolekultur har mange været udsat for traumatiserende oplevelser. Det gør, at de har svært ved at huske og lære nyt i skolen. Som lærer er det derfor vigtigt, at man på forskellige måder tager udgangspunkt i noget, børnene og de unge kender til i forvejen, fx matematik. Det kan man så bygge videre på. Vi vil på den måde bruge tal og matematik til at bygge bro mellem børnenes oprindelige kultur og sprog og det nye sprog og den nye skolekultur i Danmark, siger lektor, ph.d. og projektleder Diana Rigtrup.

En velafprøvet metode

Det at tale om matematik er i sig selv en stor udfordring for disse børn, så i Mod på Mat kommer flygtningebørnene til at arbejde særligt med fagsproget i matematik. Den tværfaglige og interkulturelle tilgang kan så anvendes i alle skolens fag for at styrke flygtningebørnene både psykisk og fagligt – dvs. styrke deres selvtillid, motivation, hukommelse og indlæringsevne.   

Mod på Mat tager udgangspunkt i faget matematik, fordi metoden bygger på det store og gennemtestede TMTM-2014-koncept - Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper 2014, der kan kunsten at få både de såkaldt lavtflyvende og højtflyvende elever i en klasse til at begribe og interessere sig for matematikundervisningen. 

- Mod på Mat er en solid og ambitiøs indsats, der bygger på en effektfuld og velafprøvet metode. Vi ser det som en stor styrke, at indsatsen er målrettet flygtningebørnenes læring og det at give dem en god start i skolen. Desuden er det perspektivrigt, at indsatsen vil nå en meget stor børnegruppe og har et stort spredningspotentiale i forhold til samtlige danske kommuner.”, siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.  

Målet med Mod på Mat er ud over den direkte indsats for flygtningebørnene i fire skoler på Sjælland at bidrage til mere viden om, hvordan lærerprofessionen i samarbejde med forældre og resursepersoner bedre kan håndtere den vanskelige inklusionsopgave, det er, at hjælpe børn af flygtninge godt i vej i skolen.

Projekt Mod på Mat løber fra perioden 1/4 2017 til 1/11 2019

Kontakt 

Institut for Skole og Læring, Metropol: Diana Rigtrup, lektor og projektleder, +45 51380395 / diri@phmetropol.dk

Egmont Fonden: Anna Fenger Schefte, presse- og kommunikationskonsulent i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, 30524665/ agfs@egmontfonden.dk

FAKTA om Mod på Mat 
Med Mod på Mat udvikler Metropol nye materialer og kurser til både undervisere, flygtningebørn og unge samt forældre. Gennem praktiske eksempler viser Mod på Mat, hvordan flygtningebørns baggrund og matematikforståelse kan inddrages som en resurse i undervisningen, og hvordan en sprogbaseret læring i alle skolefag kan bygge bro mellem elevernes sprog og kultur og dansk sprog og kultur. 
Effekten af de materialer, forskningsprojektet udvikler, testes på op til 200 flygtningebørn og unge. Materialerne implementeres i første omgang på fire skoler på Sjælland og efterfølgende også andre steder i landet.