Genveje


En hyldest til flerstemmighedenEn hyldest til flerstemmigheden

Musik som fag og fagligt fællesskab var på dagsordnen hele fredag d. 28., da læreruddannelsen var vært ved den unikke konference Gode Musikalske Læringsmiljøer. En antologi om dagens output er på vej.

Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind

Tekst og foto af Anne Trap-Lind | den 8. maj 2017

Hvide skyer driver hen over himmelblå tapeter, farvestrålende fotoplakater og fyldte chokolader pirrer fantasien og ganen - rummene i MBK’s kursuslokaler midt i København signalerer, at der er højt til loftet og frit spil for nytænkning på denne fredag den 28. april, hvor konferencen Gode Musikalske Læringsmiljøer er i gang.

Konferencen er opstået ud fra ønsket om at bringe de mange forskellige aktører, der findes inden for musiklivet, sammen, for ifølge lektor Signe Adrian - en af arrangørerne fra læreruddannelsen - møder de forskellige grupperinger og institutioner sjældent hinanden. Men fredag den 28. i MBK var unik, fordi der var musikalske mennesker samlet fra både DPU, de to københavnske konservatorier DKDM og RMC, Sankt Annæ, læreruddannelsen på Metropol og flere musikalske miljøer.

- Vi bliver sultne af at lære af hinanden. Og det har været så fantastisk, at vi har kunnet mødes fra så mange forskellige vinkler! Musikmiljøer såvel som pædagogiske musikmiljøer – og netop det er en af pointerne i dag: At man kan lære af hinanden i forskellige miljøer, som ikke alle behøver at være pædagogiske miljøer. Man kan godt lære noget, uden at der har været undervisning på spil, sagde Malene Bichel, lektor og medarrangør fra Metropol, da hun samlede op på dagen.

Konferencen kredsede om tre hovedspørgsmål:  

  • Hvilke slags musikalske lærings­miljøer er der brug for, for at børn og unge mest optimalt får glæde af musik i deres liv og mulighed for at tage med­ejerskab og med­ansvar for musik­kulturen i fremtiden?
  • Hvordan kan grundskolen og den aktuelle musik­kultur sam­arbejde om dette?
  • Hvad kræver det af de musik­pædagogiske og musik­faglige uddannelser i det danske uddannelses­system at skulle uddanne professionelle, der kan varetage denne opgave?

Mens lektor Signe Adrian i sin opsamling indledte med at tale om musik som et vigtigt inspirerende fællesskab, lagde Metropols rektor Stefan Hermann ud med at adressere musikken som fag - et fag med rødder tilbage til de første folkeskolelove. Stefan Hermann erindrede, hvordan han for tre år siden sammen med lektor Signe Adrian i anledning af den årlige Syngelystdag sad i DR’s Koncertsal og hørte en gruppe unge synge i Østen stiger solen op.

- Jeg blev rørt, og det gik op for mig, at det faktisk ikke var nogen tilfældighed, at vi sad og hørte på denne morgensang i 2014, for det var også 200-året for de første almueskoleloves vedtagelse. Og det, der bl.a. stod i skoleloven, var, at ud over at lære at læse og regne og skrive, så skulle eleverne også synge! Det siger jeg til jer som et billede på, at det her med at synge, den musikalske dannelse som sådan, det er ikke blot noget, vi gør i vores kultur og andre kulturer – det er også noget, vi som samfund har besluttet er et fuldstændigt fundamentalt anliggende, som vi har pligt til at underkaste os og ret til at blive en del af vederlagsfrit! Sagde Stefan Hermann.

Musik som dannelse på linje med andre fag

Stefan Hermann opfordrede til at styrke musikkens status som fag gennem det lange seje træk:

- Jeg tror, at musikken har brug for en kraftigere politisk stemme. Hvor er I, når Pind kommer med sin dannelsesdagsorden? Der er store dannelsesdiskussioner om folkeskolen i øjeblikket. Så jeg mener, at det vigtige også er handlingsorienterede strategier over for omverdenen om, hvorfor musikken er sådan en god ide. Så jeg tror, at den aktivisme, der på en måde er jeres i dag, også skal oversættes til noget politisk – rammer, retning, opbakning og opmærksomhed. Musikken lever ikke godt i stilhed.

- Jeg er glad for at høre, at I har denne - fornemmer jeg jo - nærmest jamsessionagtige dag, hvor I spiller sammen på kryds og tværs. Det betyder noget! Så tillykke med den hyldest til kakafonien i dag! Bliv ved med det! Jeg vil i hvert fald støtte jer og den tværfaglige indsats i det omfang, jeg kan som rektor,” sagde rektor Stefan Hermann, og bemærkede, at selvom han ikke selv har en tone i livet, har han altid selv haft en personlig glæde ved musik og variationen af musikalske udtryk.

Følg det fortsatte arbejde i Gode Musikalske Læringsmiljøer på netværkets Facebookside

Malene Bichel, lektor og medarrangør fra Metropol pegede på, hvordan konferencen havde tydeliggjort, at musik og musikalsk læring spiller mange forskellige roller i samfundet:

-    - Musik bliver ofte gjort til noget særligt og eksklusivt. Og det er fint i nogle sammenhænge. I folkeskolen er det imidlertid vigtigt, at vi ikke tænker faget så særligt og eksklusivt, at vi kommer til at ekskludere os selv og forsømme at gøre musik til noget almindeligt i børns liv, men tænker os som et fag med viden og færdigheder alle skal lære ligesom andre fag i skolens dannelsesprojekt.

-     - Stefan Hermanns pointe med at musik i folkeskolen er et fag, ligesom andre fag er meget vigtig. Folkeskolens fag har alle til formål at samarbejde om folkeskolens dannelsesprojekt, og det er i forhold til denne opgave, at musikfaget i folkeskolen skal vælge sine inspirationskilder, sagde Malene Bichel.

Emotionelle kiks

Selvom Danmark er et lille land med få store institutioner, som uddanner lærere inden for musikundervisning - læreruddannelse, universitet, konservatorier - er de miljøer, hvor der er musikliv ret omfattende. Konferencen Gode Musikalske Læringsmiljøer skulle således afspejle, hvordan det ligesom inden for den generelle skoletænkning og skoleudvikling myldrer med helt forskellige måder at gribe musikundervisning og musikliv an på.

Den flerstemmighed eller kakafoni, som det blev sagt, der er i de mange forskellige musikalske læringsmiljøer, har underviserne i musikfaget på Metropols læreruddannelse i en årrække været optagede af at samle. Derfor var selve konferencedagen også blot det første peak inden for en samarbejdsproces, der nu skal i gang, som Signe Adrian sagde, idet hun takkede deltagerne for alle de spændende input, der var kommet ud af dagen, og som arrangørerne samler i både slides og videooptagelser. Den store sløjfe skal bindes i en antologi, der samler pointer og nytænkning, og som er planlagt til at udkomme en gang i efteråret.

Nogle af dagens input læste Malene Bichel op i prosadigtstil, idet hun i musikkens ånd indledte med at nynne en lille melodi:

- Tænk hvis musik kunne være allemandseje!” “Efterbehandling er ligeså vigtigt som forberedelse.” “Accepten af mangfoldigheden er den essentielle pointe” ”Den legende tilgang, ejerskab – det er vigtigt, at man brænder for noget, glæden ved musik” “Der skal pilles ved et eller andet … “Hvad med progressionen? Frugt, gulerødder og emotionelle kiks!

Emotionelle kiks, forstået som emotionelle kicks, og som et sjovt billede på den vigtige, følelsesmæssige oplevelse, som musik er i vores liv, og som en af grupperne således satte ord på. 

I tråd med den tværfaglige og kreative ånd havde arrangørerne hyret en tegner til at illustrere dagens temaer og ideer langs afsted. Så da dagen var omme, kunne man lade sig overraske og inspirere af detaljerne i en kæmpe stor infografik-plakat.

Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind

Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind

Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind

Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind
Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind

Gode Musikalske Læringsmiljøer Foto: Anne Trap-Lind

Musik som dannelse på linje med de andre fag
Musik som dannelse på linje med de andre fag
Musik som dannelse på linje med de andre fag