Genveje


Professionshøjskolernes FoU flot formidletProfessionshøjskolernes FoU flot formidlet


Så er ProfViden 2016 på gaden! Dvs. at du nu kan læse magasinet om professionshøjskolernes FoU-projekter digitalt, og at den trykte udgave er ved at blive rundsendt. Årets fokus er på, hvordan forskning- og udvikling er et middel til at udvikle kvaliteten i uddannelser og i undervisning.

Profviden foto Anne Trap-Lind
Flipped Learning-gruppen anvender deres viden ifm. skoleklassers besøg på Eksperimentarium. Foto: Anne Trap-Lind


Af Anne Trap-Lind | den 10 maj 2017


ProfViden 2016 henviser til, at magasinet præsenterer forskning og udvikling, der har blomstret eller sat frø for nu at blive i det sprogbillede i løbet af 2016. ProfViden er således et repræsentativt videnregnskab, der omtaler FoU på alle professionshøjskoler.


Dette års videnregnskab fokuserer på, hvordan forskning- og udvikling er et middel til at udvikle kvalitet i uddannelser og i undervisning. 

I år fortæller de journalistiske artikler i ProfViden om blandt andet projektet Flipped Learning, som Metropols læreruddannelse er med i, der fik en bevilling på 3,7 mio. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond  - og man kan læse om udeskole-projekter, som Metropol også er en del af, og om et projekt, der undersøger madens betydning for skoleelevers trivsel og sundhed.


“Det er vores opgave, at sektorens nyuddannede kan bidrage optimalt til udvikling og innovation af de professioner og erhverv, samfundet har brug for i dag. Det indebærer, at både grunduddannelser, efter- og videreuddannelser, konsulentydelser med videre formår at omsætte ny viden”, skriver Harald Mikkelsen og Stefan Hermann, hhv. formand for Danske Professionshøjskoler og formand for Danske Professionshøjskolers

Forskningspolitiske Udvalg i deres forord.


LÆS ​ProfViden 2016  

Flipped Learning hedder sådan, fordi metoden populært sagt vender undervisningen på hovedet: Eleverne får med denne metode informationer og vejledning på video derhjemme, hvorefter læreren så går direkte til øvelser og diskussion, når de møder i klassen. 

Projektet skal efteruddanne folkeskolelærere over de kommende tre år. Men Flipped Learning rækker også langt ud over klasselokalerne, for pt. anvender Metropols Flipped Learning-folk metoden i forbindelse med skoleklassers besøg på Experimentarium - læs om deres oplevelser i artiklerne på side 12.   


Del gerne linket til det flotte magasin om vores aktive og engagerede videnproduktion i dit faglige netværk!


ProfViden bliver sendt ud fra Danske Professionshøjskoler til sektorens samarbejdspartnere og partiernes ordførere, og i de kommende dage vil trykte eksemplarer lande på de forskellige lokationer på de respektive professionshøjskoler.