Genveje


På læreruddannelsen møder du virkelighedenPå læreruddannelsen møder du virkeligheden

Som folkeskolelærer skal man være god til relationer, så man kan møde eleven med opmærksomhed og anerkendelse uanset elevens forudsætninger og baggrund. Det fortæller Cecilie Carlsen Bach, der er nyuddannet lærer fra Metropols læreruddannelse

Cecilie Carlsen Bach lærer læreruddannelsen

Foto: Alban Obel

Af Jane Kjølbye | den 26. juni 2017

- Som lærerstuderende på Metropol har vi et fællesskab, der rækker ud over undervisningen, siger den netop færdiguddannede lærer Cecilie Carlsen Bach.
- Det har gjort min hverdag sjovere, men også gjort mig til en meget mere motiveret studerende.

På Metropols læreruddannelse gælder der de samme krav og formalia som på et hvilket som helst andet uddannelsessted, men uddannelsen er præget af et aktivt studiemiljø. 

- Vi har fx et fantastisk festudvalg og en rigtig god og meget aktiv idrætsforening med masser af holdtræning, hvor jeg har været den glade deltager i bl.a. yoga og styrketræning. Og selvom jeg er lykkelig for min netop afsluttede eksamen, synes jeg også, det er vemodigt at skulle stoppe nu, forklarer Cecilie. 

Skoleforskning ind i uddannelsen

Som studerende på Metropols læreruddannelse kan man være med i forskningsprojekter, der stiller skarpt på skole- og uddannelsesudfordringer.  Cecilie har således været med til at undersøge langtidseffekten af et projekt, hvor man hjælper elever, der har vanskeligt ved at følge med i matematik. 

Projektet hedder Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper. Cecilie blev allerede tilknyttet forskningsprojektet i slutningen af sit første studieår. 

- Projektet handlede om at se på effekten af en tæt, 1:1-undervisning i matematik, hvor en specialuddannet lærer underviste eleverne én ad gangen, fire gange om ugen i 12 uger. Vi undersøgte effekten af forløbet hos 2. klasses elever på 39 skoler og indsamlede et stort statistisk materiale undervejs, fortæller Cecilie og uddyber: 

- Personligt fik jeg stort indblik i hverdagen i folkeskolen. Det gav mig god viden om planlægning af netop1:1-undervisning, hvilket, jeg syntes, var meget interessant.

Den komplekse virkelighed

For Cecilie var det især spændende at se, hvordan eleverne agerer forskelligt rent læringsmæssigt i forhold til den sammenhæng, de indgår i. 

- Virkeligheden er kompleks, og børn er forskellige. Det får man et godt indblik i, når man uddanner sig til lærer. Både praktikforløbene og forskningsprojektet, jeg har været med i, har rustet mig godt til at møde virkeligheden på skolerne. Det viser, at man skal være omstillingsparat og have både en plan A, B, og C i tasken, når der skal undervises, siger Cecilie.

På læreruddannelsen på Metropol gør underviserne meget ud af at opbygge de studerendes relationskompetencer  – dvs. at styrke de lærestuderendes menneskekundskaber og deres evne til at møde alle slags elever på en anerkendende måde i undervisningssituationer.

- Vi har meget fokus på det pædagogiske omkring vores fag og ikke kun på fagdidaktikken. Det handler om at kunne planlægge sin undervisning ud fra elevernes niveau, baggrund og forudsætninger, forklarer Cecilie. 

Cecilies bachelorprojekt

Den specialundervisning i matematik, som Cecilies bachelorprojekt handlede om, viste sig at have en god effekt på de ’højtflyvende’ elever - altså dem, der i forvejen er så gode til matematik, at de trænger til flere udfordringer. 

- Men også de elever, der havde vanskeligt ved matematikken klarede sig godt, og vi oplevede, at alle elever generelt var mere motiverede. De fik mod på matematikken rent fagligt, og de oplevede, at de fik en bedre relation til den lærer, der underviste dem, slutter Cecilie.

Med et funklende 12-tal for sit professionsbachelorprojekt er Cecilie topmotiveret for at gå ud i virkelighedens skoleliv og har et godt råd til unge, der overvejer at læse til lærer: 

- Hvis du i løbet af dit studie kan afse tid, er det en god idé at finde et relevant studiejob. Jeg havde fx en trainée-stilling i Gentofte kommune, som professionshøjskolerne har samarbejdet med, og hvor der var tid til studiet også. 

Og så fortæller Cecilie med et smil på læben, at hun har erfaret, at det giver den bedste studietid at møde forberedt op til undervisningen.

LÆS mere om læreruddannelsen og se film med lærerstuderende