Genveje


Metropol samudvikler nyt screeningsværktøj til hjertepatienterMetropol samudvikler nyt screeningsværktøj til hjertepatienter


Hver anden fagperson i rehabiliteringsenheden mangler redskaber til at screene hjertepatienter for angst og depression. Nu kommer værktøjet – og fysioterapeutuddannelsen på Metropol har været med i udviklingsprocessen.

Læge måler blodtryk på patient

Af Tine Julie Tikjøb d. 5. juli. 2017

Hvis du er hjertepatient, er risikoen for, at du udvikler angst eller depression mere end tre gange så høj som blandt den øvrige, raske befolkning. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen en systematisk screening for angst og depression blandt hjertepatienter i Danmark. Men indtil nu har hver anden fagperson i rehabiliteringsenheden haft svært ved at finde frem det rette værktøj.
 
Derfor lancerer Hjerteforeningen – i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og REHPA (Videnscenter for Rehabilitering og Palliation) – en screeningsguide, der specifikt er målrettet personale, som arbejder med rehabilitering og opfølgning af hjertepatienter på hospitaler og i kommuner. Guiden er et praktisk redskab og et letlæseligt inspirationsmateriale til at implementere eller optimere systematisk screening.

Fysioterapeutuddannelsen på Metropol har været en del af projektet, for som fysioterapeut kommer man også tæt på hjertepatienter og kan være med til at registrere tegn på angst eller depression:
”Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på følgesygdomme hos vores patienter og borgere. Angst og depression er måske ikke lige til at få øje på, når man har fokus på genoptræningen, men hvis vi ændrer fokus og perspektiv lidt, kan og skal vi som fysioterapeuter også være med til at spotte fx angst eller depression. Det er et vigtigt budskab til vores studerende og kommende fysioterapeuter,” fortæller Jannick Marschall, der er uddannelsesleder på fysioterapeutuddannelsen på Metropol.  
”Projektet har været en måde at få os ud af højborgen og ud i samfundet. Vi har meget fokus på at opbygge forskningsmiljøer på Metropol generelt ikke mindst på fysioterapeutuddannelsen, og vi håber både på yderlige samarbejde – og på, at vi kan udvikle et uddannelsesforløb på baggrund af dette projekt,” slutter han 

Se mere om projektet

Du kan finde både screeningsguiden og fire små film om arbejdet med screening for angst og depression hos Hjerteforeningen  

--- nyt fra Laura----