Genveje


12 mio. til en styrket matematikindsats i folkeskolen12 mio. til en styrket matematikindsats i folkeskolen

Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper (TMTM2014) er et undervisningskoncept, udviklet af DPU og Metropol, der i løbet af to år har vist sin succes i praksis på skolerne. TMTMT2017 har fået en stor donation af A.P.Møller-Fonden til videreudvikling.

Matematikindsats2017

Foto Colorbox

Af Anne Trap-Lind | den 23. august 2017

Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper (TMTM2014) har i to år vist sin succes i praksis på skolerne. Derfor har A.P.Møller-Fonden nu doneret 11,675 mio. kroner til projektet Matematikindsats 2017 - en videreudvikling af TMTM-konceptet, som er udviklet i et samarbejde mellem DPU og Metropol med støtte fra Egmont Fonden
 

Matematikindsats 2017 betyder

  • at TMTM-konceptet nu også efter ønske fra lærerne bliver målrettet eleverne i 8. klasse
  • at TMTM-konceptet udvides til også at kunne bruges på gruppeniveau og involvere supervision af matematiklærere 
  • at ledelse og forvaltning spiller en større rolle i at forankre og bakke op om projektet

​”Vi er ved Metropol begejstrede for, at vi sammen med en lang række kommuner og med A.P.Møller-Fondens støtte nu kan udbrede et meget effektfuld redskab i folkeskolens matematikundervisning.”

”TMTM-konceptet er et tydeligt eksempel på, hvordan vores dygtige forsknings- og udviklingsmiljøer med støtte fra gode samarbejdspartnere også i Egmont-fonden og på en lang række skoler kan udvikle unikke, konkrete og slagkraftige metoder, der kan omsættes til kompetenceudvikling af lærere og nye måder at løfte det faglige niveau i folkeskolen”, siger Henrik Busch, dekan, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Metropol. 

LÆS artikel på Folkeskolen.dk 

80 skoler fra hele landet har tilmeldt sig Matematikindsats 2017 og projektet gennemføres i samarbejde med VIA. Til projektet er der tilknyttet et grundigt effektevalueringsarbejde, som sker i samarbejde med professor Michael Rosholm fra Trygfondens Børneforskningscenter med støtte fra Tryg Fonden.  

Matematik for både de højt- og lavtflyvende

Projektet Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper (TMTM2014) blev iværksat som et samarbejde mellem DPU og Metropol for tre år siden med støtte fra Egmont-fonden på udvalgte skoler.

Målet var at gøre matematikkens outsidere bedre til matematik og give dem lyst til at lære mere. Tilgangen er baseret på en undersøgende og dialogisk tilgang til matematikundervisning og var målrettet de højt- og lavtflyvende elever i 2. klasse

Ifølge holdet bag TMTM-konceptet er børn problemløsere af natur. Når de arbejder med problemer i matematik, der også indeholder faglig læsning, geometri og algebra fremmer det deres læring. En tidlig indsats kan afhjælpe elevernes regnehuller, inden de bliver til store matematikvanskeligheder, viser erfaringen fra de skoler, hvor TMTM2014 har været i anvendelse.

KONTAKT
Margit Holm Basse  projektleder og specialkonsulent fra  Lærerfaglig Efter og Videreuddannelse, Metropol, mahn@phmetropol.dk / 24296313
Henrik Busch, dekan, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Metropol, hebu@phmetropol.dk / 2875 4279


--- nyt fra Laura----