Genveje


Vi skal tænke it på den kritiske, kreative og skabende måde Vi skal tænke it på den kritiske, kreative og skabende måde

”Computationel tænkning” er et nyt begreb i dansk skolesammenhæng. Det dækker over, at elever og lærere skal have flere avancerede it-kompetencer. IT-Branchen har iværksat et Coding Class-projekt, som nu er evalueret af forskere fra Metropol og AAU - pointer bliver præsenteret på Uddannelsesdebatten 8. og 9. sep.

Coding Class rapport
Foto Colourbox. 

Af Anne Trap-Lind | den 7. september 2017

Fremtidens samfund kræver flere avancerede it-kompetencer og grundlæggende forståelse for teknologi. Både elever og lærere står over for et stort kompetenceløft.

Mikala Hansbøl, docent og koordinator af forsknings- og udviklingsmiljøet Digitalisering i Skolen (DiS), læreruddannelsen på Metropol, er medfatter til en spritny rapport, der tegner den nye kreative og skabende verden med it, kodning og programmering i skolen, hvor både elevernes og lærernes kompetencer og faglighed udfordres.

Rapporten er slutproduktet af Mikala Hansbøls og Stine Ejsing-Duuns (Aalborg Universitet) evaluering og dokumentation af første år i IT-Branchens Coding Class projekt

Coding Class-projektet har fokus bl.a. været på ”computationel tænkning” – i en dansk skolekontekst er det et nyt begreb for noget af det, som, Mikala Hansbøl forklarer, fremtidens Danmark skal være god til, hvis vi vil være kritisk medskabende af og dermed fuldgyldige deltagere i fremtidens samfund.

”Vi skal blive meget bedre til at koble vores arbejde med it i undervisningen i skolen med elevernes kritiske teknologiforståelse. Eleverne skal ikke kun kunne bruge it, de skal også blive i stand til at arbejde med samfundsmæssige problemstillinger og løsninger på disse ved at arbejde kritisk, skabende og kreativt med it, siger Mikala Hansbøl. I fremtidens Danmark bliver det væsentligt at kunne forstå den digitaliserede verden, tage kritisk stilling til, designe og udvikle teknologi.

Helt nyt vidensområde

Det pædagogiske arbejde med it i skolen skal ifølge Mikala Hansbøl ikke blot handle om uddannelse med it – it til at lære med, som læringsmiljø og læremiddel, men også om teknologiuddannelse - at gøre it til at fagligt vidensdomæne i skolen. Vi skal klæde eleverne på til selv at udforske, forstå og skabe (med) digitale artefakter.

Det nye, som fremtiden kalder på, er, at informatik og computationel tænkning skal være en del af den almene dannelse – til forskel fra at informatik i dag er fx en videregående uddannelse de få læser på universitetet. I en fremtidig højteknologisk verden, skal alle skal kunne tilgå og håndtere de radikalt nye muligheder for digitalt at processere, erkende, udtrykke og deltage i sociale fællesskaber i verden.

Mikala Hansbøl er inviteret af Undervisningsministeriet til at holde oplæg på Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum i weekenden d. 8. og 9. september – hun taler på workshoppen ”Hvordan skaber teknologi kvalitet i undervisningen” fredag i tidsrummet kl. 13.15 – 15.15.

FAKTA : Coding Class – Dokumentation og Evaluering - af Mikala Hansbøl, ph.d., docent, Metropol, og Stine Ejsing-Duun, ph.d., lektor, AAU CPH - har undersøgt, hvordan et målrettet fokus på elevernes teknologiforståelse, it-interesser, og en mere skabende og design-baseret tilgang til undervisning med it kan foregå i 15 skoleklasser i Vejle og København. LÆS den nye rapport om Coding Classes


--- nyt fra Laura----