Genveje


Få en master i socialt arbejdeFå en master i socialt arbejde

Fra februar 2018 kan du igen tage en master i videnbaseret socialt arbejde. Masteruddannelsen for professionelle inden for det sociale felt udbydes på AAU i samarbejde med socialrådgiveruddannelsen på Metropol. Tilmeldingsfrist den 4. december.

Master i videnbaseret socialt arbejde  

Af Anne Trap-Lind | den 10. oktober 2017

Med en master i vidensbaseret socialt arbejde får du kompetencer til at udvikle og styrke kvaliteten i socialt arbejde på et forskningsbaseret grundlag.

Masteruddannelsen har særligt fokus på udvikling af det borgernære, sociale arbejde. Du får videregående teoretisk viden og færdigheder i selvstændigt at kunne gennemføre og formidle praksisnære udviklingsprojekter og nye løsningsmodeller.

Tilmelding og mere info om tid, sted og pris for master i vidensbaseret socialt arbejde på Aalborg Universitet
Uddannelsen henvender sig til professionelle socialarbejdere ansat i både offentlige, private og frivillige organisationer, som vil agere som frontløbere for udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde.

Det er Institut for Socialt Arbejde på professionshøjskolen Metropol, der siden 2014 i samarbejde med Aalborg Universitet har stået for masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde.

”Det ligeværdige samarbejde med fælles studienævn giver en unik mulighed for at kombinere viden fra forskning og praksis på de bedst mulige måder. Masteruddannelsen sigter mod at kvalificere deltagerne i den praksis, de allerede er en del af - netop områder som vores to institutioner har stort kendskab til bl.a. gennem vores talrige velkvalificerede forskere og undervisere”, siger Frank Cloyd Ebsen, docent på Institut for Socialt Arbejde, Metropol.

Sådan kombinerer du masteren med job


Masteruddannelsen er et 2-årigt deltidsstudium. Det samlede forløb svarer til 1 års fuldtidsstudium. Det forventes, at du studerer på halv tid, og det bliver der taget hensyn til i undervisningen. Du kan læse master i videnbaseret socialt arbejde på Aalborg Universitet i Ålborg og i København.

På uddannelsen kombineres problemorienteret, forskningsbaseret undervisning med udvikling af egen praksis. Du vil møde varierede og involverende undervisningsformer og kommer til at arbejde selvstændigt – individuelt og i grupper. Vi lægger vægt på at understøtte dine muligheder for dybdegående læring og målrettethed i forløbet.

Kontakt Metropol

Frank Cloyd Ebsen, docent, ph.d., Institut for Socialt Arbejde, freb@phmetropol.dk/ 5163 2606