Genveje


Fælles kompetenceløft til landets største kommuneFælles kompetenceløft til landets største kommune

Metropol har gennem to år efteruddannet omkring 1.000 medarbejdere i Københavns Kommunes jobcentre. Udviklingspartnerskabet er netop forlænget på grund af gode resultater.

bif 

Af Stine Munk Rasmussen l Den 3. oktober

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune (BIF) vil gerne levere en effektiv indsats til ledige og kommunens virksomheder – det kræver blandt andet, at alle medarbejdere i kommunens jobcentre står på et fælles fundament. De skal bruge de samme faglige begreber, have fælles indsigt i love og regler – og i forening styre beskæftigelsesindsatsen i den strategisk rigtige retning. Men hvordan sikrer man, at samtlige medarbejdere har det samme faglige udgangspunkt? Uddannelse i stor skala er svaret.

Udviklingspartner med pionérånd

Gennem to år har Københavns Kommune sendt deres omkring 1.000 ansatte i byens jobcentre til Metropol på efteruddannelse. Den toårige partnerskabsaftale med BIF om et uddannelsesløft er netop blevet forlænget med et år:

”Vi har taget et vigtigt skridt i forhold til en fælles beskæftigelsesfaglig ramme og faglig standard for beskæftigelsesindsatsen i København.  Vi kan kun være stolte af at være pionerer på området, og det er min klare opfattelse, at beskæftigelsesfagligheden har fået en mere central rolle i det daglige arbejde. Med forlængelse af rammeaftalen får vi mulighed for at videreudvikle uddannelsen, så den i endnu højere grad bliver målrettet arbejdsmarkedet. Og vi kan være med til at knæsætte beskæftigelsesområdet som et fagligt anerkendt felt – det er en milepæl,” siger Marianne Larsen, jobcenterchef for Jobcenter København – Ungecentret.  

Et fagligt felt for sig

Der er ikke nogen formel uddannelse inden for jobcenterområdet. Men Marianne Larsen understreger vigtigheden af, at beskæftigelsesområdet anerkendes som et fagligt felt:

”Ud over et solidt fundament i lovgivningen er det væsentligt med en grundig indsigt i arbejdsmarkedet; i de mekanismer der er på arbejdsmarkedet og hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig i forhold til brancher, jobåbninger og kvalifikationskrav. Hertil kommer indgående viden om uddannelsesområdet – både i forhold til uddannelse af unge og efteruddannelse af især ufaglærte. Beskæftigelsesområdet er altså temmelig omfattende og ret komplekst,” siger Marianne Larsen.  

Læs mere om muligheden for et kompetenceløft i stor skala her

​Metropol har uddannet omkring 1.000 medarbejdere i BIF med virksomheds- og/eller borgerkontakt. Metropol står desuden for et lovkursus til de øvrige medarbejdere. Et nyt lederkursus starter i november 2017.
Fra 2018 uddanner Metropol samtlige nye medarbejdere i BIF med borger- og eller virksomhedskontakt.

Kontakt chefkonsulent Ole Mølholm Jensen for yderligere information.