Genveje


Fire råd: Sådan håndterer du sorg professioneltFire råd: Sådan håndterer du sorg professionelt

Selv som professionel kan sorg være svært at tackle. For hvordan håndterer du et andet menneske, som har døden tæt inde på livet, når du møder dem i dit arbejde? Det spørgsmål sætter en ny national sorgrådgiveruddannelse fokus på. Få et par råd med på vejen fra uddannelsen her.

 

Som fagprofessionel står du ofte i første række i mødet med børn, unge og voksne i sorg. Du møder dem i skolen, i daginstitutionen, på hospitalet, i flygtningelejren eller på kontoret i den forvaltning, du er ansat i. Synes du, det er svært at håndtere, er du ikke alene. Og tilbage står de sorgramte uden den rådgivning og støtte, de har behov. Det skal en ny uddannelse i sorgrådgivning nu dæmme op for.

 • Det er afgørende at de velfærdsprofessionelle, der møder mennesker med sorgreaktioner, bliver vidensmæssigt klædt på til mødet. Jeg ser derfor uddannelse som en nøgle til at mennesker, der rammes af sorg, bliver mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, siger Susanne Friis, der er ansvarlig for den nye sorgrådgiveruddannelse på Metropol.

Fire råd

Der findes ingen lette løsninger på håndtering af sorg. Alligevel får du her et par overordnede råd, som kan guide dig, når du møder den.

 1. Lad aldrig som ingenting. Vær der, vis interesse og omsorg. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere en bestemt situation, så spørg hellere direkte end at lade som ingenting.
 2. Der er ikke noget ‘rigtigt’ tidspunkt at spørge. Føles det svært at tage hul på, kan du fx sige: Jeg vil gerne tale med dig og høre, hvordan du har det. Er det et godt tidspunkt nu?
 3. Det er vigtigt at blive ved med at spørge den sorgramte, hvordan han/hun har det. Spørg ikke kun til det, der er sket. Spørg også om, hvordan de har det med det, de fortæller. Vær ikke bange for at stille spørgsmål og for at spørge ind.
 4. Du behøver ikke at kunne forstå. Det vigtigste er at prøve at hjælpe med at rumme den sorgramtes følelser


Uddannet i sorg

Selvom sorg i forskellig grad er en naturlig del af vores liv, er den ikke en integreret del af alle uddannelser – heller ikke i de professioner, hvor vi ofte møder mennesker, der er berørt af sorg. Derfor er Professionshøjskolen Metropol og Det Nationale Sorgcenter gået sammen om en ny uddannelse inden for sorgrådgivning;

 • Vi oplever en stor interesse for vores nye uddannelse fra mange forskellige faggrupper. Den taler sig ind i et videnhul og et stort behov for at blive klædt bedre på til mødet med mennesker i sorg, siger Susanne Friis fra Metropol.


Fakta om sorgrådgiveruddannelsen

Uddannelsen er for sygeplejersker og andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi og ønsker at opnå kompetencer i at understøtte mennesker i sorg. Den kobler teori og praksis og gør dig i stand til at:

 • Rådgive og understøtte mennesker med sorgreaktioner.
 • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle kompliceret sorg.
 • Henvise mennesker, der har udviklet kompliceret sorg, til det rette tilbud.
 • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg.
 • Formidle hvordan pårørende til mennesker med sorgreaktioner kan støttes.

Vil du vide mere, så kontakt ansvarlig for sorgrådgiveruddannelsen:

Susanne Friis
sfge@phmetropol.dk
Tlf.: 51 63 24 74