Genveje


Sådan samarbejder I om læringSådan samarbejder I om læring

I folkeskolereformens slipstrøm er pædagogerne i højere grad inviteret inden for i læringsmiljøerne. Et frugtbart tværorganisatorisk samarbejde er ikke givet på forhånd. Læs her gode råd til et bedre arbejdsfællesskab.

Sådan kan lærere og pædagoger arbejde endnu bedre sammen  
Forventninger om stigende tværprofessionelt samarbejde skaber en situation, hvor man som leder skal balancere mellem en række dobbeltheder og forventninger. Foto: Mikal Schlosser.

Den 23. januar l Af Stine Munk Rasmussen 

En åben skole inviterer til en bred og eksperimenterende forståelse af læring, hvor lærere og pædagoger sammen kan definere nye rammer. Men hvis samarbejdet skal fungere, er det vigtigt at koble ministerielle målsætninger med lavpraktisk snusfornuft. No Emil Sjöberg Kampmann er ph.d. og forsker på Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol og kommer her med fire gode råd til et godt arbejdsfællesskab.

Ledere skaber mening

”Forventninger om stigende tværprofessionelt samarbejde, skaber en situation, hvor man som leder skal balancere mellem en række dobbeltheder og forventninger. Samarbejdet i den åbne skole skal være meningsfyldt – det lyder indlysende, men er det ikke nødvendigvis lokalt. I strategiske handleplaner formulerer embedsmænd abstrakte målsætninger og metasætninger om ’bedre læring og trivsel for eleverne’. Men hvad er gevinsten i at samarbejde på en konkret skole nu og her? Det er skolelederens opgave at formulere klart og tydeligt, hvorfor det er vigtigt, og i hvilken retning man ønsker, at samarbejdet skal gå – at skabe mening i hverdagen for medarbejderne.”

Skriftlighed forpligter og fastholder

”Man skal selvfølgelig ikke have bindende kontrakter i juridisk forstand – men det er en rigtig god idé at forventningsafstemme og skrive ned, hvad man gerne vil gøre, hvordan og hvorfor. På den måde er det måske nemmere at fastholde fokus i samarbejdet.”

Tid og rum giver tillid

”Pædagogerne er gæsterne, der er blevet budt op til dans. Det kan skabe et ulige forhold, og det er derfor vigtigt, at man kommer hinanden i møde fra start. I en presset hverdag kan det være svært at finde tid og rum til samvær og fælles refleksion. Men det er værd at gå systematisk til værks – at give plads til et før, under og efter samarbejdet. Hvis man forbereder sig grundigt, løber man heller ikke ind i de lavpraktiske forhindringer der kan være i manglende adgang til fx it-systemer og bygninger. Det er dumt, hvis praktiske detaljer kommer til at stå i vejen for et godt samarbejde.”

Vi er personer, før vi er professioner

”Når alt kommer til alt, er det to mennesker, der skal samarbejde om en konkret opgave. Det relationelle betyder enormt meget. Hvis man ikke har en helt grundlæggende tillid til hinanden – både menneskeligt og fagligt – så er samarbejdet på forhånd dømt til at mislykkes. Det er essentielt, at man ser på hinanden som personer og ikke professioner.”

På Skolelederkonferencen i marts 2018 kan du blandt andet blive klogere på tværprofessionelt samarbejde