Genveje


Emma blev en del af et finsk forskerteamEmma blev en del af et finsk forskerteam

Emma Storm Henningsen er 26 år og nyudklækket bioanalytiker. Et studieophold i Helsinki gav indblik i forskeres utrættelige forsøg på at blive klogere på kræft.

Bioanalytiker i arbeje
"Finland var ikke mit førstevalg, men jeg kunne ikke have ønsket mig et mere givende ophold – hverken på det faglige eller på det personlige plan.” Foto: Mikal Schlosser.

Den 1. februar l Af Stine Munk Rasmussen

Hvad er det vigtigste, du har lært fagligt?

”Finland lyder måske ikke særlig eksotisk – men jeg har fået enormt meget ud af mit ophold dér. Finland er kendt for et stærkt uddannelsessystem, og jeg var aldrig I tvivl om, at jeg fik adgang til højt kvalificerede medarbejdere og studerende. Jeg har lært rigtig meget. Under mit studieophold blev jeg en del af molekylæronkologisk forskningsafdeling på universitetet i Helsinki – det vil helt konkret sige, at jeg arbejdede med kræftforskning i en finsk forskningsgruppe. Jeg fik lov til at skrive min bacheloropgave deroppe, og projektet handlede om en genetisk mutation, der er koblet til en særlig aggressiv type brystkræft. Jeg testede forskellige antistoffer, der måske kan have en effekt på mutationen. Det var spændende at fordybe sig i en detalje med stor betydning for mange mennesker i verden.”Emma Storm Henningsen

Hvad har været den største oplevelse på dit udlandsophold?

”Det var en stor – og unik – oplevelse at få lov til at skrive bacheloropgave i udlandet. Jeg er netop blev færdig som bioanalytiker og har fået job inden for genomisk medicin på Rigshospitalet – mit studieophold i Finland og indholdet af min opgave har helt sikkert været med til at sparke døren ind.”

Hvad er det vigtigste, du har lært menneskeligt?

”Jeg kom meget tæt på alle i forskningsgruppen og har fået opbygget nogle stærke relationer og venskaber. Fx kom forskningsgruppelederen til København i forbindelse med mit forsvar af bacheloropgaven. Derudover opbygger man en modenhed og selvstændighed, når man rejser ud på egen hånd – man bliver mere beslutningsdygtig.”

Har du et godt råd til andre udrejsende studerende?

”Se på det faglige frem for destinationen – når du skal være længe det samme sted, er det vigtigt, at du er engageret og interesseret. Og selvom du ikke lige får plads på drømmeuddannelsesinstitutionen i fx Australien, som alle drømmer om på grund af klimaet, kan der åbne sig andre og meget mere spændende døre. Finland var ikke mit førstevalg, men jeg kunne ikke have ønsket mig et mere givende ophold – hverken på det faglige eller på det personlige plan.” 

​Læs mere om bioanalytikeruddannelsen