Genveje


Skoleledelse i krydsfeltet mellem vision og hverdagSkoleledelse i krydsfeltet mellem vision og hverdag

Ledere i folkeskolen skal sikre retning og fællesskab i et kompliceret samspil med mange interessenter. Skoleleder Thomas Horn sætter ord på dele af skolederens arbejdsvilkår.

Konference om skoleledelse 

Den 5. februar l Af Stine Munk Rasmussen

Danmarks syv professionshøjskoler afvikler tirsdag den 13. marts i fællesskab en konference for skoleledere fra hele landet. Konferencen sætter fokus på skoleledelse i praksis og på de udfordringer, skoleledere oplever i det daglige. Thomas Horn er skoleleder på Grøndalsvængets skole – for ham er det et arbejdsvilkår at oversætte højtflyvende politiske visioner til hverdagspraksis:Skoleledelse i praksis 2018

"Som leder skal du hver dag imødekomme skolens langsigtede mål om læreplaner og elevudbytte – samtidig skal du løbende forholde dig til skiftende politiske udmeldinger og tendenser i tiden. Vi navigerer i et krydsfelt, hvor vi både skal honorere nogle politiske visioner og samtidig få et meningsfuldt arbejdsliv og en hverdag til at hænge sammen for alle medarbejdere. Det felt – mellem vision og levet hverdag – stiller krav til både ledelsen og til arbejdsfællesskabet.

Folkeskolen skal løfte flere og mere komplekse udfordringer – der er høje forventninger fra den brede offentlighed, forældre og politikere om fx socialt ansvar, inklusion og digital dannelse. Fokus flytter sig, og medarbejderne skal flytte med."

Konferencen 'Skoleledelse i praksis 2018' bliver skabt med input fra andre relevante aktører fra hele uddannelsessektoren. Læs mere om konferencen her.