Genveje


Frivillighed er nu pensum på fysioterapeutuddannelsenFrivillighed er nu pensum på fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapi er ikke kun snæver biologi og hjælp til fysiske skavanker. Det handler også om at have blik for sociale fællesskaber og tillidsfulde relationer – og om at hjælpe dem, der ikke selv kan bede om hjælp. På Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol*) er frivilligt arbejde netop blevet til et valgfag på fysioterapeutstudiet.

Hjemløs Colourbox
Den 7. marts | Af Tine Julie Tikjøb

Hvad har en fysioterapeutstuderende med VM i hjemløsefodbold, værestedet Reden, foreningen Børn, Unge og Sorg eller et herberg for hjemløse flygtninge at gøre? En hel del, faktisk. Og fra foråret 2018 er frivilligt arbejde og fysioterapi kun blevet tættere forbundne. 

Frivillighed frem for undervisning

Mellem 3. og 5.  semester på fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er det nu muligt at vælge valgfaget ”Professionserfaring i den frivillige sektor”. Frem for undervisning på Campus Sigurdsgade skal de studerende, der vælger det nye fag, i stedet udføre 120 timers frivilligt, socialt arbejde i en periode på 3-16 måneder. Det er op til hver enkelt studerende at finde det sted, man vil gøre en forskel – og man optjener 10 ETCS-point gennem sit frivillige arbejde.

”I forbindelse med den nye studieordning i 2016 opprioriterede vi undervisningen i folkesundhed med fokus på den sociale ulighed i sundhed. Sygdomsbyrden, og dermed også omkostningerne, er socialt skævt fordelt, således at de socialt mest udsatte også er dem, som er i størst risiko for at blive syge og dø tidligt. En særlig, forebyggende indsats over for de socialt udsatte er derfor vigtig,” fortæller Nicolas Kjerulf, der er lektor på fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og én af ophavsmændene til det nye valgfag, og fortsætter:  
”Vores studerende har hidtil ikke prøvet kræfter med at lave opsøgende arbejde. De har derfor ikke været i kontakt med dem, der har størst behov for hjælp. Gennem frivilligt arbejde for sociale foreninger og organisationer, kan de komme i kontakt med udsatte borgere, og de kan fx få øjnene op for, at det for nogle borgere kan være svært at træffe sunde valg. Og at nogle socialt udsatte bliver forskelsbehandlet og holdt uden for det store fællesskab og sundhedsvæsenet generelt. De mennesker, de støder på i de frivillige organisationer, er ikke nødvendigvis dem, de normalt møder i klinikken. Derfor er det opsøgende arbejde vigtigt, og det er vigtigt, at de studerende kommer i øjenhøjde med de udsatte og lærer at skabe tillidsfulde relationer,” forklarer han. 

En ny og vigtig arena

Med valgfaget i frivilligt, socialt arbejde bevæger fysioterapeutuddannelsen sig væk fra en meget snæver forståelse af fysioterapi til et bredere sundhedsbegreb. Sundhed er nemlig mere end en funktionsdygtig og smertefri krop ifølge Nicolas Kjerulf:
”De sidste 30 år har fysioterapien haft fokus på, hvordan psykologien har indflydelse på kroppen, men man har været blind for den sociale vinkel. Det gør vi op med nu. Ved at kombinere de kropslige og psykologiske faktorer med det sociale, får vi en langt bedre og bredere forståelse for kroppen,” forklarer han, og fortsætter:

”Fællesskabet og den frivillige sektor er en helt ny og vigtig arena, som fysioterapien bør udforske nærmere, og for mig at se, går vejen til sundhed for komplekse, udsatte borgere netop gennem sociale fællesskaber. Jeg ser derfor et kæmpe potentiale ved at kombinere det sundhedsfaglige med det sociale, og derved bekæmpe den sociale ulighed i sundhed.” 

Frivilligt arbejde giver bedre fysioterapeuter

For Nicolas Kjerulf handler det nye valgfag også om at opkvalificere de studerendes relationelle kompetencer; om at skabe tillidsfulde relationer til marginaliserede borgere i samfundet. Og ikke mindst om dannelse: 

”Jeg tror, man bliver et bedre menneske af at lave frivilligt socialt arbejde, og mange af de studerende gør det jo i forvejen. I disse rammer har vi mulighed for at følge dem, og koble det teoretisk og praktisk til professionen. Det, tror jeg, bliver man en bedre fysioterapeut af.” fortæller Nicolas Kjerulf

Ugentlige bade og VM i hjemløsefodbold

Sammen med sine kollegaer på fysioterapeutuddannelsen har Nicolas Kjerulf allerede testet elementer af valgfaget af i det 3-årige nordiske udviklingsprojekt ”Relevance in Practice Placements – Inclusion of Marginalized People”, der blandt andet har haft fokus på at udvikle alternative praktikforløb i samarbejde med frivillige, sociale organisationer. Og det har været en succes, der blandt andet har bragt fire fysioterapeutstuderende med til VM i hjemløsefodbold, har fået fysioterapeutstuderende til at give muskelafspændende massage til ”Vuelta Vestegnen”(et cykelløb for psykisk sårbare arrangeret af Idræt For Sind) og ført til at hjemløse flygtninge fra et herberg på Nørrebro har fået ugentlige bade i Sjællandsgade Bad. Sidstnævnte med så stor succes, at samarbejdet er fortsat efterfølgende. 

”Udviklingsprojektet har åbnet vores øjne for et kæmpe læringspotentiale ved at hjælpe folk på deres egen hjemmebane, i de fællesskaber hvor de i forvejen kommer, og det har været tydeligt for os, at de studerende vi har haft i alternativ praktik både øger deres kompetencer til opsøgende arbejde og styrker kompetencerne til at samarbejde og skabe tillidsfulde relationer. Og så giver det dem oplevelsen af at bidrage til noget vigtigt og meget meningsfuldt, og åbner deres øjne for, hvor meget sundhed og velfærd der bliver skabt i den frivillige sektor. Så jeg har store forventninger til det nye valgfag, og håber at det på sigt kan bidrage til at udvikle fysioterapi professionen, så vi bliver bedre til at adressere den store sociale ulighed i sundhed” slutter Nicolas Kjerulf. 

Gratis konference om stigende ulighed i sundhed

Den 12.-13. marts er der gratis konference på Københavns Professionshøjskole om det 3-årige nordiske projekt; om den stigende ulighed i sundhed og, hvorfor det kræver nye kompetencer hos fremtidens sundhedsprofessionelle.
Tilmeld dig konferencen her

*Professionshøjskolerne Metropol og UCC fusionerede den 1. marts 2018 og blev til Københavns Professionshøjskole