Genveje


Nyt fokus på socialrådgiveres arbejde i skoler og dagtilbudNyt fokus på socialrådgiveres arbejde i skoler og dagtilbud

Når socialrådgivere arbejder i skole og dagtilbud, kan de sammen med de øvrige fagpersoner være med til at bremse udvikling af problemer hos børn og unge tidligt. Deres synlighed i vuggestuer, børnehaver og skoler gør dem tilgængelige for familierne, og socialrådgiverne fungerer på den måde som frontmedarbejdere, der kan sikre en tidlig og forebyggende indsats.

For nylig har faggruppen for skole- og dagtilbudssocialrådgivere i København foretaget en rundspørge i samarbejde med Københavns professionshøjskole. Her er udbredelsen af ordningen i kommunerne blevet afdækket, og der er spurgt ind til de arbejdsopgaver, socialrådgiverne i skole- dagtilbud varetager.

Socialrådgivere i skolen mere udbredt

Rundspørgen viser, at flere og flere kommuner ansætter skolesocialrådgivere. Omkring 63 af landets kommuner har svaret, at de enten har en etableret ordning med socialrådgivere eller er i gang med det. De etablerede ordninger har meget forskelligt indhold, form og organisering i de enkelte kommuner.   

Formand for faggruppen af skole- og dagtilbudssocialrådgivere og, Charlotte Vindeløv, siger i den forbindelse: ”Skole- og dagtilbuds-socialrådgivere er en forholdsvis ny faggruppe, og det er vigtigt, at vi bliver klar på vores rolle og formålet med vores funktion.Når vi primært arbejder blandt andre faggrupper i en anden kultur, er det ekstremt vigtigt, at vi er skarpe på vores egen faglighed og rolle i det tværprofessionelle samarbejde. Ledelsen er ikke altid så meget til stede i vores hverdag, og det betyder blandt andet, at vi har en høj grad af selvstændighed og frihed i vores arbejde, og det skal vi være super dygtige til at administrere”.

Sparringspartner for andre faggrupper

Socialrådgiverne har, ud over ansvaret for deres eget fagområde, også en særlig position og opgave i forhold til det tværfaglige samarbejde: de er sparringspartner for pædagogerne og lærerne, rådgivere for børn, unge og familier og brobyggere og koordinatorer i et eventuelt samarbejde mellem de sociale myndigheder, daginstitution/skolen, forældre og børn. Netop dette krydsfelt er vigtigt for arbejdet med den tidligere indsats over for barnet eller den unge.

Kompetenceudvikling kan bane vejen for socialrådgivere i skole og dagtilbud

I de kommuner, hvor socialrådgivning er blevet en fast del af den tværprofessionelle indsats på skoler og i daginstitutioner, er der efterspørgsel hos socialrådgiverne efter kompetenceudvikling, som kan skabe det fundament, det nye samarbejde skal bygge på – og hjælpe socialrådgiveren til netop at administrere den nye rolle. Faggruppen for skole- og dagtilbuds-socialrådgivere og undervisere på Københavns Professionshøjskole, Institut for socialt arbejde, har givet input til og været med i udviklingen af et første skridt mod kompetenceudvikling på området.

Det har resulteret i et kompetencegivende modul under Den sociale diplomuddannelse, som særligt henvender sig til socialrådgivere/socialformidlere, der arbejder på skoler og/eller i daginstitutioner. Her får socialrådgiveren ny viden og indsigt i særligt problematikker omkring den tidligere indsats i skoler og dagtilbud og det tværprofessionelle samarbejde i almenområdet.

Hvis du er blevet nysgerrig på, hvad dette nye modul indeholder og vil vide, om det kunne være noget for dig, kan du finde mere information under Den sociale diplomuddannelse

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til udsatte børn og unge i skole og dagtilbud