Genveje


Klog skoleledelse handler om sparringKlog skoleledelse handler om sparring

Skoleledelse har de sidste par år bevæget sig fra håndholdt begejstringsledelse til strategisk støtte og sparring. Det stiller nye krav til både ledere og medarbejdere.


Den 23. april l Af Stine Munk Rasmussen

Ledelsesperspektiver forskyder sig over tid: ''For fem år siden handlede det om at løbe den nye skolereform i gang. Reformen skulle integreres på lærerværelser og i arbejdsfællesskaber med engagement, begejstring og empati. Nu er behovet et andet, og det kræver helt nye ledelsesanskuelser.'' Fortæller chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole, Ole Thestrup Schmidt, som selv arbejder med kompetenceudvikling og skoleledere. 

Fra smittende begejstring til begavet sparring

Groft sagt har skoleledelse de sidste par år rykket sig fra håndholdt begejstringsledelse til strategisk støtte og sparring. Medarbejdere skal ikke længere holdes i hånden, men kobles sammen med de rigtige kolleger i de rette tematiske samarbejdskonstellationer. Det handler om at skabe en fælles kultur for videndeling og en rød tråd - hvordan skaber man et fælles værdisæt på tværs af et helt lærerkollegies fortællinger fra et langt skoleliv? Er der fagprofessionelle begreber, som er lost in translation - mener vi det samme? En leder skal mærke organisationens puls og have blik for almentilstanden - også selvom skolen er stor:

''Mange skoleledere er udfordret af strukturerne i skoleverdenen. Kommunerne har etableret nye distrikter, og hvis man er distriktsleder for fem folkeskoler, kan det være en udfordring at skabe en fælles fortælling og et slagkraftigt ''vi''. 'Vi'' kan være enige om strategi og retning - men taler ''vi'' overhovedet fra det samme ståsted? Hvilket perspektiv bliver der talt fra? Hvad er vores fælles værdigrundlag? Spørger Ole Thestrup Schmidt retorisk. 

Gode råd til fælles sprog 

  • Giv jer god tid og skab et refleksivt rum
  • Sæt ord på fortid og fremtid - hvorfor er I her? 
  • Er I enige om de fagprofessionelle begreber? - tjek for lost in translation 

Ole Thestrup Schmidt arbejder med forskellige metoder, når han sammen med danske skoleledere skal forsøge at skabe fælles retning i et foranderligt skolelandskab - én metode handler om at skabe et refleksivt og tillidsbaseret rum, hvor ledere og medarbejdere i en travl hverdag sammen sætter ord på fortid og fremtid: 

''Nogle enkle spørgsmål kan lægge op til fælles refleksion: Hvor længe har du været ansat her? Hvorfor er du her stadigvæk? Hvorfor er du ansat om et år? Her får man skabt en række levende generationsfortællinger, som kan være med til at tegne en rød tråd for skolen og måske danne afsæt for et fælles værdisæt og et fagprofessionelt sprog. Samtidig er det en måde at få forskellige perspektiver i spil - mener vi overhovedet det samme, når vi siger ''vidensdeling'',  ''strategisk ophæng'' og ''tidlig indsats'' - hvem er vi som fagprofessionel enhed?'' siger Ole Thestrup Schmidt, som selv er tidligere skoleleder. 

Skoleledere navigerer i et krydsfelt, hvor de både skal honorere politiske visioner og samtidig få et meningsfuldt arbejdsliv og hver til at hænge sammen for alle medarbejdere. 

Forløb om skoleledelse

Københavns Professionshøjskole tilbyder en række kompetenceforløb for skoleledelser. Herigennem vil vi udvikle jeres selvforståelse, identitet og rolle som skoleledere i en forandrings- og brydningstid.

Vi tilbyder forskellige forløb fx i form af: temadage, skyggesparring, faglig oplæg og samtalekurser herunder den gode kvalitetssamtale. Du kan læse mere om mulighederne her.