Genveje


OrganisationOrganisation

En organisation som understøtter vores strategi om samspil mellem uddannelse, udvikling og forskning.

Udviklingsorienterede, professions- og praksisnære uddannelser er Metropols kerneydelse og udgangspunkt - og vores vægtige bidrag til samfundet. Derfor er vi organiseret med to fakulteter, hvor ni institutter samler uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsaktiviteter i stærke faglige miljøer og en koncernadministration, der understøtter og bidrager til at udvikle fakulteternes aktiviteter inden for undervisning, forskning og udvikling.

Metropol er således organiseret med

  • to fakulteter, der samler uddannelser med forskning og udvikling på ni institutter
  • en koncernadministration, der samler funktioner inden for studieservice, it, HR, økonomi, bygningsdrift og biblioteksservice
  • en stabsfunktion til rektor, der samler hhv. ledelsesbetjening, kommunikation og markedsføring og koordinerer og understøtter kvalitetsarbejde

Læs mere om