Genveje


OrganisationOrganisation

En organisation som understøtter vores strategi om samspil mellem uddannelse, udvikling og forskning.

Metropol og UCC er blevet til Københavns Professionshøjskole

1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol og blev til Københavns Professionshøjskole. Den nye organisation er ved at blive etableret, og informationerne på disse sider er derfor forældede.
Følg med på vores midlertidige hjemmeside kp.dk

Udviklingsorienterede, professions- og praksisnære uddannelser er Metropols kerneydelse og udgangspunkt - og vores vægtige bidrag til samfundet. Derfor er vi organiseret med to fakulteter, hvor ni institutter samler uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsaktiviteter i stærke faglige miljøer og en koncernadministration, der understøtter og bidrager til at udvikle fakulteternes aktiviteter inden for undervisning, forskning og udvikling.

Metropol er således organiseret med

  • to fakulteter, der samler uddannelser med forskning og udvikling på ni institutter
  • en koncernadministration, der samler funktioner inden for studieservice, it, HR, økonomi, bygningsdrift og biblioteksservice
  • en stabsfunktion til rektor, der samler hhv. ledelsesbetjening, kommunikation og markedsføring og koordinerer og understøtter kvalitetsarbejde

Læs mere om