Genveje


ØkonomiØkonomi

Økonomi varetager de opgaver, der forbundet med køb, salg, budget og regnskab.

Organisation

Vi er organiseret i fire teams:

  • Debitorteam
  • Kreditorteam
  • Finansteam
  • Controllerenheden

Ledelse

Økonomichef, Søren Rotvig Erichsen 
Debitor-, kreditor- og finansteams ledes af regnskabschef Kim Petersen

Debitorteam

Varetager udsendelse af fakturaer. Vi sender fakturaer ud til vores kunder, som typisk er kursister og studerende og disses arbejdsgivere.

I de tilfælde hvor kunder ikke betaler til tiden, sender debitorteamet rykkere ud hver 14. dag. Har du som medarbejder eller som kunde spørgsmål til en rykker, bedes du sende en mail til rykkere@phmetropol.dk. Du kan kontakte debitorteamet på debitor@phmetropol.dk eller på telefon 2429 6370

Kreditorteam

Varetager Metropols betalinger. Betaling for varer og ydelser, som Metropol køber, foregår via IndFak. Spørgsmål vedrørende systemet skal sendes til kreditor@phmetropol.dk. Du kan kontakt kreditorteamet på kreditor@phmetropol.dk eller telefon 2429 6380

Finansteam

Finansteamet varetager:

  • Bogføring af poster som falder uden for debitor- og kreditorteamet
  • Afstemnings af balancekonti
  • Oprettelse af projektnumre

Du kan kontakte finansteamet på finans@phmetropol.dk eller telefon 2429 6360

Controllerenheden

Enheden varetager budgetopfølgning og sikrer ledelsesinformation til alle afdelinger og uddannelser på Metropol.

Billede af regnskabsarbejde

Regnskabsinstruks

Metropols regnskabsinstruks

Underskrevet den 7. januar 2013.