Genveje


Råd, nævn og udvalgRåd, nævn og udvalg

På Metropol samarbejder vi både inden for og på tværs af de organisatoriske enheder for at løse faglige, uddannelsesmæssige og administrative spørgsmål.

Metropols råd, nævn og udvalg består af følgende:

Brugerråd
Brugerrådene er det forum, hvor studerende og ansatte mødes for at drøfte, hvordan vi på Metropol bedst bruger og udvikler vore studiefaciliteter og studiemiljø.

Hovedsamarbejdsudvalget
I udvalget sættes rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med Metropols mål og strategier. 

Studieråd
Metropol har studieråd på alle grunduddannelser, som rådgiver studierektorerne om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning.

Studenterforum Metropol
Studenterforum varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på Metropol og er bindeledet mellem de studerende og ledelsen.

Uddannelsesudvalg
Metropol har 17 uddannelsesudvalg der rådgiver bestyrelsen og professionshøjskolens ledelse.