Genveje


BrugerrådBrugerråd

Brugerrådene er det forum, hvor studerende og ansatte mødes for at drøfte, hvordan vi på Metropol bedst bruger og udvikler vore studiefaciliteter og studiemiljø.

Brugerrådene sørger for inddrage studerende i drift og udvikling af de enkelte uddannelsessteder. Brugerrådene er dermed også et formelt forum, hvor de studerende mødes med repræsentanter for blandt andet Studieservice, Bygninger og It.

Der er som udgangspunkt et brugerråd på hvert uddannelsessted på Metropol. På de adresser, hvor der er færre end tre uddannelser, er brugerråd dog typisk lagt sammen med de såkaldte studieråd i ét samlet råd.

Oversigt over brugerråd

Læs om medlemmer og aktiviteter i de enkelte brugerråd på:

Brugerråd for Campus Sigurdsgade, København N

Brugerråd for Tagensvej 86, København N
(Sygeplejerskeuddannelsen og administrationsuddannelserne)

Brugerråd for Tagensvej 18 

Institut for Skole og Læring, Nyelandsvej, Frederiksberg 
(Her er brugerråd og studieråd samlet i ét råd.)

Institut for Socialt Arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej, Frederiksberg
(Her er brugerråd og studieråd samlet i ét råd.)

Vi udlejer lokaler
Er du på udkig efter lokaler til undervisning, møder eller konferencer? Måske har vi de lokaler, du leder efter
Kontakt os i Metropol Udlejningsservice pr.
tlf.: 72487 890 eller email: udlejningsservice@phmetropol.dk