Genveje


Brugerrådet SigurdsgadeBrugerrådet Sigurdsgade

I brugerrådet på Campus Sigurdsgade mødes studerende og ansatte fra stedets otte uddannelser for at drøfte stedets studiefaciliteter og studiemiljø.

Her på siden følger med tiden dagsordner og referater fra brugerrådets møder.

Medlemmer

Ansatte

Lars Pagter Zwisler, Uddannelsesleder, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen (Formand)
Mette Simonsen, Institutchef, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab
Eva Bruselius, faglig koordinator, Studieservice 1
Palle Bergendorff, afdelingsleder, Biblioteket 1 
Ea Minna Ryholt, afdelingsleder, Studieservice 1
Svend-Erik Henmar, afdelingsleder, Bygningsdrift, CRA
Peter Flodin, IT-chef
Kim Olsen, driftsmedarbejder, Bygningsdrift, CRA  
Eva Rydahl, Underviser, Jordemoderuddannelsen
Anders Strømvig Hansen, repræsentant, Metropols Bygnings- og Campusplan

Studenterrepræsentanter 

Mads Hjorth Sørensen, Fysioterapeutuddannelsen
Elise Kann, Fysioterapeutuddannelsen
Ida Marie Engebretsen
Rikke Riget Rimmen, Ergoterapeutuddannelsen  
Joan Johnsen, Ergoterapeutuddannelsen 
Per Mikkelsen, Katastrofe -og Risikomanager 
Sarah Burhøj Skov, Jordemoderuddannelsen 
Simone Skovgaard Skovsang, Jordemoderuddannelsen 
Christian Brandhof, Radiografuddannelsen 
Janne Annette Ocka Bohn, Global Nutrition and Health 

Kontakt

Formand for brugerrådet, SIG
Lars Pagter Zwisler, Uddannelsesleder
Tlf.: 5163 2810
Mail: lazw@phmetropol.dk

Sekretær for brugerrådet, SIG
Ledelseskonsulent Line Toft Sørensen
Tlf.: 5163 2869
Mail: lits@phmetropol.dk 

Forretningsorden
Læs godkendt forretningsorden for Brugerrådet på Campus Sigurdsgade

Mødematerialer

2019
8. april 2019 
Referat

2018
3. december 2018
Referat

10. september 2018
Referat

23. januar 2018
Referat

2017
11. oktober 2017
Referat

20. april 2017
Referat

2016
5. december 2016
Referat

19. september 2016
Referat

17. maj 2016
Referat

8. februar 2017
Referat

2015
7. december 2015
Referat

28. august 2015
Referat

2014
1. december 2014
Referat

15. september 2014
Referat

17. marts 2014
Referat

2013
3. december 2013 
Referat

3. september 2013
Referat

3. juni 2013
Referat

11. marts 2013
Referat

2012

22. oktober 2012
Referat

19. juni 2012
Referat
Bilag 1, bilag 2, bilag 3

2. maj 2012
Dagsorden og referat

2011
22. februar 2011
Dagsorden og referat

2010
1. december  2010
Dagsorden og referat 

Bilag til referat: 

17. september  2010
Dagsorden og referat

Arkiv - Mødematerialer Campus City

2015

30. november
Referat

21. september 
Referat

11. maj 
Referat

2014

27. oktober 
Referat 

26. februar 
Referat

2012

12. april
Referat

2011

14. december
Referat

4. november 2011
Referat

19.  maj 2011
Referat

14. marts 2011
Referat

2010

15. december  2010
Referat