Genveje


HovedsamarbejdsudvalgHovedsamarbejdsudvalg

Hvad er et Hovedsamarbejdsudvalg? Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er en del af Professionshøjskolen Metropols samarbejdsstruktur.

Hovedsamarbejdsudvalgets opgaver

Formålet med HSU er at udvikle samarbejdet i professionshøjskolen til gavn for både Metropol som helhed og for den enkelte medarbejder. Samarbejdet i HSU skal supplere og understøtte det øvrige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen.

I HSU sættes rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med PHM's mål og strategier. Også fastlæggelsen af de personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning, fastlægges i HSU. Yderligere skal HSU medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø i professionshøjskolen.

HSU's opgaver og informationspligt fremgår desuden af Forretningsorden for HSU.

Det lovmæssige grundlag for arbejdet i HSU er bl.a. Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, 2011. Hovedsamarbejdsudvalgets opgaver vedrører forhold, som hører under rektors ledelsesret.

Hovedsamarbejdsudvalgets møder

Ordinære møder i HSU afholdes efter behov, dog således at der mindst afholdes 4 HSU-møder om året samt 1 seminardag. Godkendte mødereferater offentliggøres på Intranet.

Hovedsamarbejdsudvalgets medlemmer.

Hovedsamarbejdsudvalget på Professionshøjskolen Metropol består af 14 medlemmer – 6 ledelsesrepræsentanter og 8 medarbejderrepræsentanter. Rektor er født formand for Samarbejdsudvalget og har udpeget de øvrige 5 ledelsesrepræsentanter. De 8 medarbejderrepræsentanter er medarbejdervalgt via repræsentanter fra de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og organisatoriske områder.  Hovedsamarbejdsudvalget sekretariatsbetjenes af Koncern HR.


Fra B-siden:
Hans Henrik Koch (næstformand)
Flemming Petersen
Erik Postelmans
Kim Køhler
Jytte Tolstrup
Ole Bjørke
John Steen Johansen
Diana Nuñez

Fra A-siden:
Stefan Hermann (formand)
Randi Brinckmann
Henrik Busch
Anne Mette Jørgensen
Ghita Vejlebo

Tilforordnet:
Karin Nielsen