Genveje


Studenterforum MetropolStudenterforum Metropol

Studenterforum Metropol varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på Metropol.

Opgaver og mål

Studenterforum er bindeledet mellem de studerende og ledelsen. Vi vil skabe bedre kommunikation med ledelsen og være et organ, der i tæt samarbejde med de lokale studerendes råd er med til at forbedre vilkårene for alle studerende på Metropol.

"Et stærkt Metropol, er et Metropol hvor de studerende bliver hørt og hvor ledelsen hører efter.
Det er kernen af Studenterforum Metropols mission.”

Andreas Rettrup Ditlevsen, formand for Studenterforum og studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Sammensætning

Studenterforum består af to repræsentanter (studerende) fra hver af Metropols grunduddannelser.Dagligt ledes Studenterforum af forretningsudvalget, det består af: formand, næstformand, kasser og 5 forretningsudvalgsmedlemmer.

 

Vedtægter

Se vedtægter for Studenterforum (pdf)

To medlemmer i bestyrelsen

Studenterforummets generalforsamling udpeger to repræsentanter til Metropols bestyrelse.

Følg os på Facebook

Du kan følge vores arbejde på SFM's side på Facebook

Kontakt

Studenterforumsformand:
Andreas Rettrup Ditlevsen - Katastrofe- og risikomanageruddannelsen 

Tlf.: +45 42 79 45 47
formandsfm@phmetropol.dk 

Næstformand:
Mattias Gaarde Wahlqvist - Katastrofe- og risikomanageruddannelsen
naestformandsfm@phmetropol.dk

Kasserer
Rasmus Pedersen - Offentlig administration
kasserersfm@phmetropol.dk

Studenterrepræsentant i Metropols bestyrelse
Nanna Jelstad - Katastrofe- og risikomanageruddannelsen
Rebekka Abildtrup Hansen - læreruddannelsen

Forretningsudvalget
Kamilla Kjeldgaard Futtrup - Sygeplejerskeuddannelsen
Esther de Lange Rosengreen – Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen
Per Mikkelsen - Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen
Carolina Dara Kankelborg – Læreruddannelsen 
Lou Klercke Djurhuus - PB i offentlig administration

Metropol modtager tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (Styrelsen for Videregående Uddannelser) til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner.
Midlerne indgår som en del af det samlede, årlige budget for studenterorganisationerne på Metropol og fordeles således, at Studenterforum Metropol tildeles en del af midlerne og den resterende del tildeles de lokale, uddannelsesspecifikke studenterråd (DSR). Midlerne til DSR’erne fordeles forholdsmæssigt ifht. antal studerende på den pågældende uddannelse.