Genveje


StudierådStudieråd

På Metropol er der studieråd i tilknytning til alle grunduddannelser.

Et rådgivende organ

Studierådene rådgiver studierektorerne for grunduddannelserne om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning.

Medlemmer

I studierådene mødes institutchef, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og pædagogiske spørgsmål om uddannelsen. På enkelte uddannelser deltager også repræsentanter for praktikstederne i studierådene.

Information om de enkelte studieråd

Nedenfor kan du klikke dig frem til studierådene på de enkelte uddannelser eller institutter.